Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 18.08.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant și inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 18.08.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant și inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

 

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/3825  din 22.07.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartiment autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului

63,00

Admis

2.

1/4015  din 01.08.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului

54,50

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 08.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 18.08.2022, ora 12,30 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.