Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului organizat pentru ocupare post vacant de îngrijitoare în cadrul Municipiului Marghita

          Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr.420/2020, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. Pintea Mariana  

   100       

ADMIS
2. Pop Florina Claudia NEPREZENTAT RESPINS
3. Kovacs Elisabeta 100 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector.
  • Afişat astăzi, 21.10.2020, ora 12, la sediul Primăriei municipiului Marghita.

Notă: Avand în vedere existența unui singur post la concurs, se va admite candidatul cu punctaj superior, în urma mediei aritmetice dintre proba scrisă și interviu, potrivit art. 30 (1) din HG 286/2011.