Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție, consilier achiziții publice, organizat în cadrul Municipiului Marghita 24.11.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

Bernath Agnes consilier achiziții publice superior 93,33 ADMIS
Isailă Gheorghe consilier achiziții publice superior 77,66 RESPINS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 25.11.2020, ora 13.