Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul  probei interviu

 

Popa Sintia inspector, clasa I, grad profesional  debutant 51,66 Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita (secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor: Koszta Tunde).
  • Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei interviului. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pe post.
  • Afişat astăzi, 02.08.2018, ora 12,00 la sediul Municipiului Marghita.