Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 18.03.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: 

Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului  Funcţia publică   Punctajul

interviului 

Rezultatul 

interviului 

 

Koppanyi Eniko-Elisabeta  consilier achiziții publice, grad profesional  superior  78,33  ADMIS 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark. 
  • Afişat astăzi, 18.03.2020, ora 1300 la sediul Primăriei municipiului Marghita.