Rezultatul final la examenul de promovare în clasă organizat în data de 07.10.2021 pentru funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Poliția Locală Marghita din cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare și art.11 alin.(4) din Ordinul nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

 

 

Rezultatul

final

 

1.

1/4169  din 22.09.2021

 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ordine publică și rutieră

85,33

puncte

84,33

puncte

169,66

puncte

 

 

ADMIS

2.

1/4170  din 22.09.2021

 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ordine publică și rutieră

77,00

puncte

89,66

puncte

166,66

puncte

 

ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 08.10.2021, ora 8,00 la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.