REZULTATUL FINAL La examenul/concursul organizat pentru ocupare postul vacant de muncitor necalificat I – ADPP, Compartimentul gospodărire-întreţinere dom. public şi privat, Municipiul Marghita

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr. 163/18.03.2019, comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Micula Atilla —- —- NEPREZENTAT

 

2. Koppanyi Zsolt Erno 89 89 89 ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector.
  • Afişat astăzi, 08.04.2019, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Marghita.