Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 29.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului achiziții publice – Direcția tehnică

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 29.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului achiziții publice – Direcția tehnică

 

 

 

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

Rezultat

final

 

1.

1/4019  din 01.08.2022

 

consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, compartiment achiziții publice

63,33

55,66

118,99

Admis

  • Afişat astăzi, 31.08.2022, ora 8,00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.