Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

 

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

Rezultat

final

 

1.

1/3825  din 22.07.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartiment autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului

63,00

73,33

136,33

Admis

2.

1/4015  din 01.08.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului

54,50

64,66

119,16

Admis

 

  • Afişat astăzi, 22.08.2022, ora 9:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.