Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment administrarea patrimoniului, transport public local, relații cu AP

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment administrarea patrimoniului, transport public local, relații cu AP

 

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

Rezultat

final

 

1.

1/3822  din 22.07.2022

 

inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment administrarea patrimoniului, transport public local, relații cu AP

72,00

81,33

153,33

Admis

 

  • Afişat astăzi, 19.08.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.