Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 16.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Disciplina în construcții și afișaj stradal, Biroul Poliția locală

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 16.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Disciplina în construcții și afișaj stradal, Biroul Poliția locală

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

Rezultat

final

 

1.

1/3870  din 26.07.2022

 

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment  Disciplina în construcții și afișaj stradal

84,16

91,00

175,16

Admis

 

  • Afişat astăzi, 18.08.2022, ora 16:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.