REZULTATUL FINAL al examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Popa Sintia 56,83 51,66 108,49 Admis
2. Suiogan Iris-Ioana 41,50 41,50 Respins
3. Tăut Otilia 36,16 36,16 Respins
4. Leoștean Adrian 25,66 25,66 Respins
5. Chiș Anda-Dana Absent Nu e cazul

  • Afişat astăzi, 06.08.2018, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.