Rezultat contestații formulate față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 30.07.2018 (proba scrisă) în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire din cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art.67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică rezultatul la contestaţia depusă:

Nr. crt.
Nr. / data contestație
 
 
Numele şi
prenumele
candidatului
Funcţia publică
Punctaj
acordat la
recorectarea
lucrării scrise
Rezultatul
contestației
1.
1/3362 /  30.07.2018
Suiogan Iris-Ioana
Inspector, clasa I, grad profesional debutant
43,66
Respins

 

  • Afişat astăzi, 01.08.2018, ora 13,00 , la sediul Municipiului Marghita.