RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Nr. 8480/05.10.2020

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcția publică pentru care se organizează concursul:

1. Şef birou – compartiment: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Data selecţiei dosarelor:  13.05.2020

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului

 

Groze Liviu admis
 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Data și ora desfăşurării probei scrise: 05.10.2020

 

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: 

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final al probei scrise

 

 

Rezultatul

Groze Liviu 93,20 ADMIS
 

Informaţii privind interviul

 

Data şi ora desfăşurării interviului: 05.10.2020

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final al probei scrise

 

Rezultatul

Groze Liviu 79 ADMIS
 

Rezultatul final al concursului

Funcția publică:

1. Şef birou – compartiment: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final al probei scrise

 

Rezultatul

 

Groze Liviu

86,10 ADMIS
 

Comisia de concurs:

 

Semnătura

Președinte: Berdie Emil-Octavian, manager public  
Membru: Bisa Eva, director-executiv adjunct  
Membru: Bereteu Viorica, șef serviciu  
Membru: Hotea Dorina Mărioara, auditor  
Membru: Curtean Rodica-Angela, consilier juridic  
Secretarul comisiei:  
Banyai Mark, inspector