PROCES VERBAL Privind rezultatele selectării dosarelor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional din data de 21.05.2020

Încheiat azi, 12.05.2020, în urma selectării dosarelor de concurs/examen de promovare în grad profesional din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita;

Comisia constituită în baza dispoziţiei nr. 226/2020, anunță următoarele rezultate:

  1. Dosarul domnului Boșca Ioan-Dan depus cu cererea de participare la concurs înregistrată sub nr.1/1445/22.04.2020, a fost admis/respins –  nu îndeplineşte toate condiţiile;

Rezultatele au fost afişate în data de  12.05.2020 ora 1000 , cu menţiunea termenului de contestare.