PLAN INTERVIU la concusul/examenul de recrutare funcție publică de execuție consilier achiziții publice organizat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita din data de 24.11.2020

Nr.

Crt.

  – CRITERII DE EVALUARE: Punctaj             maxim
1. A- abilităţile de comunicare 10
2. B- capacitatea de analiză şi sinteză 60
3. C- abilităţile impuse de funcţie 10
4. D- motivaţia candidatului 10
5. E- comportamentul în situaţiile de criză 10
TOTAL: 100 pct

 

Punctaj minim necesar pentru promovarea fiecarei probe este de 50 puncte