Lista funcțiilor publice vacante corespunzătoare din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Marghita puse la dispoziția funcționarilor publici, conform art. 519 alin. (7) din OUG nr. 57/2019