Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 23.03.2020

Nr. crt.  Numele  candidatului  Punctaj 

 proba scrisă 

Punctaj   

interviu 

Punctaj  

final 

Rezultatul final 
1.  Groze Mărioara-Genica  89  91,33  90,16  ADMIS 

 

  • Afişatastăzi,23.03.2020,ora…..la sediul Primăriei municipiului Marghita.