Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 18.03.2020

Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului  Punctaj 

 proba scrisă 

Punctaj   

interviu 

Punctaj  

final 

Rezultatul final 
1 Koppanyi Eniko-Elisabeta  94  78,33  86,16  ADMIS