ANUNT – POTRIVIT PREVEDERILOR ORDONANTEI NR.34/2023 PRIVIND UNELE MASURI FISCAL-BUGETARE

    Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 / 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 415 din 15 mai 2023, potrivit căruia în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

     În conformitate cu prevederile art. IV alin. (7) din OUG nr. 34/2023, Municipiul Marghita publică lista posturilor care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. IV alin. (6) din OUG nr.234/2023 și pentru care concursul poate continua:

Nr.crt.

Denumire post și departament

Observații

1

Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane

S-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a OUG nr.34/2023, respectiv în data de 11.05.2023

2

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane

S-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a OUG nr.34/2023, respectiv în data de 11.05.2023

3

Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

S-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a OUG nr.34/2023, respectiv în data de 12.05.2023

4

Îngrijitor (2 posturi), Serviciul administrare ștrand, parcări

S-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a OUG nr.34/2023, respectiv în data de 12.05.2023

5

Director executiv II, Direcția de asistență socială

Post unic, ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică, excepție prevăzută la art.IV alin.(1) coroborat cu alin.(2);

Lista posturilor vacante pentru care încetează procedura de ocupare prin concurs sau examen:

Nr. crt.

Denumire post și departament

Observații

1

Medic specialist, compartiment asistență medicală în unitățile de învățământ

Nu s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a OUG nr.34/2023

2

Asistent medical PL, compartiment asistență medicală în unitățile de învățământ

Nu s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a OUG nr.34/2023

3

Inspector, clasa I, grad profesional principal, Direcția de asistență socială compartiment servicii sociale și prevenire marginalizare socială

Nu s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a OUG nr.34/2023

 

 

Întocmit

Tünde KOSZTA