Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante organizat în data de 12.05.2022 în cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecțieii dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /

clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

 

Rezultatul selecției dosarelor

 

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

3896  din 14.04.2022

 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal,

Compartiment achiziții publice

 

Admis

 

  •  Candidații declarați admiși conform art.618 alin.(11) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vor susține proba scrisă în data de 12.05.2022, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform 618 alin.(16) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 06.05.2022, ora 9:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.