Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante organizat în data de 04.01.2022 în cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecțieii dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /

clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

 

Rezultatul selecției dosarelor

 

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

1/5417  din 10.12.2021

 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior,

Compartiment achiziții publice

 

Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor, prev. de art.468 alin.(1) lit.c) din OUG nr.57/2019

2.

1/5631  din 21.12.2021

 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior,

Compartiment achiziții publice

Admis

 

  • Candidații declarați admiși conform art.618 alin.(11) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vor susține proba scrisă în data de 04.01.2022, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita, cu respectarea prevederilor art.12 alin. (4) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform 618 alin.(16) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 27.12.2021, ora 13:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.