Concursuri si examene

Funcţia pentru care se organizează concursul: 1 funcţie contractuală vacantă de paznic în cadrul compartimentului Pieţe, târguri Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: Numele şi prenumele candidatului
Nr.crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat probă 1. Oltean Marius-Lorand 74,33 ADMIS Secretar: Banyai Mark, inspector GRU *Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie