Concursuri si examene

Nr. 8480/05.10.2020 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI Funcția publică pentru care se organizează concursul: 1. Şef birou – compartiment: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL  
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător