Concursuri si examene

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj  acordat Rezultatul obținut 1. Botos Alexandru 80 ADMIS   Afişat astăzi, 23.01.2020, ora 12 00 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.