Concursuri si examene

1. Funcţia pentru care se organizează concursul: îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita 2. Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: Numele şi prenumele candidatului   Rezultatul
Avand în vedere adresa înregistrată cu nr. 2208/2019 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Municipiul Marghita anunță suspendarea concursului din data de 17.01.2019, pentru ocuparea funcțiilor publice de