Concursuri si examene

În temeiul prevederilor art.618 alin.(23), art.477, art.480 și art.481 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita cu sediul în Marghita, strada Republicii