Concursuri si examene

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de medic stomatolog la compartimentul asistență medicală stomatologică în unitățile de învățământ, în urma selectării
        Municipiul Marghita organizează, în conformitate cu dispoziţiile art.41 alin.(4), art.41^1, art.44, art.45 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 29.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 25.08.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad I, Serviciul administrare ștrand, parcări
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior,