ANUNT LICITATIE CU PRIVIRE LA CONCESIONĂREA  UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 167 MP., TEREN APARȚINAND DOMENIUL  PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA

   Primaria Municipiului Marghita, jud.Bihor, str. C.Republicii, nr.1, tel. 0359/409977,0259/362001, fax: 0359/409982, organizeaza licitatie publica in vederea concesionării  unui teren in suprafata de 167 mp., teren aparținând   domeniul  privat  al Municipiului  Marghita, înscris C.F. nr. 105746 Marghita, destinat în vederea edificării unor construcții rezidențiale sau utilizate în activitatea de prestări servicii, situat în Municipiul Marghita,  […]

ANUNT PRIVIND INTENTIA DE APROBARE PUZ ,,PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE,,

Primaria municipiului Marghita anunta intentia de aprobare, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizionala, a planului urbanistic zonal pentru parcelare teren în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective, pe o parcela situata pe strada K. Ferencz. Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Costea Tudor se vor studia […]

Anunț privind intenţia de elaborare P.U.Z. –  ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

Anunț privind intenţia de elaborare P.U.Z.   ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA               Primăria Municipiului Marghita anunta intenţia de elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementarea utilizării terenului, situat în extravilan, U.A.T Marghita, jud. Bihor, identificat cu nr. cad. 105778  Marghita.  […]

Urbanism

PRELUNGIRE AUTORIZATIE PANOU CERERE CERTIFICAT CERERE AUTORIZATIE MODEL ANUNT TERMINARE ANUNT INCEPERE ANEXA CERERE AUTORIZATIE prelungire certficat

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL MARGHITA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE D.A.L.I. – LĂRGIREA LA PATRU BENZI A STRĂZII ION LUCA CARAGIALE DIN MUNICIPIUL MARGHITA, PE O LUNGIME DE 0,53 KM” propus a fi amplasat în municipiul Marghita, strada Ion Luca Caragiale, jud. Bihor.