Lista Autorizații de construire si Certificate de urbanism 2021 – 2022

Lista Certificate de urbanism 2021 iunie-2022 februarie Lista Autorizatii de construire 2021 iunie-2022 februarie Lista Autorizatii de Construire aprilie 2022 ListaCertificate de Urbanism aprilie 2022 Lista Certificate de Urbanism Martie 2022 Lista Raport Autorizatii de Construrire martie 2022

Urbanism

PRELUNGIRE AUTORIZATIE PANOU CERERE CERTIFICAT CERERE AUTORIZATIE MODEL ANUNT TERMINARE ANUNT INCEPERE ANEXA CERERE AUTORIZATIE prelungire certficat

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL MARGHITA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE D.A.L.I. – LĂRGIREA LA PATRU BENZI A STRĂZII ION LUCA CARAGIALE DIN MUNICIPIUL MARGHITA, PE O LUNGIME DE 0,53 KM” propus a fi amplasat în municipiul Marghita, strada Ion Luca Caragiale, jud. Bihor.

A N U N T privind elaborare PUZ –Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte – zona rezidentiala, in zona cu amenajari sportive si de agrement – Construire sala fitness cu minibar, racord retele edilitare, intravilan Marghita, str. Calea Republicii, nr.64, jud. Bihor, nr. cad. 104751

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte, in teren cu destinatie – Construire sala fitness cu minibar, racord retele edilitare, intravilan Marghita, , nr. cad. 104751, pe o parcela situata in zona centrala a mun. Marghita, str. Calea Republicii, nr.64, jud. Bihor. 

ANUNT privind intentia de elaborare PUZ – Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte – zona rezidentiala, in zona cu amenajari sportive si de agrement – Construire sala fitness cu minibar, racord retele edilitare, intravilan Marghita, str. Calea Republicii, nr.64, jud. Bihor, nr. cad. 104751

Primaria municipiului Marghita anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte, in teren cu destinatie – Construire sala fitness cu minibar, racord retele edilitare, intravilan Marghita, , nr. cad. 104751, pe o parcela situata in zona centrala a mun. Marghita, str. Calea Republicii, nr.64, jud. Bihor.