PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 03.03.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 03.03.2023, orele 13:00 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a unității administrativ teritoriale Marghita, județul Bihor pe anul 2023.        Inițiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii        Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului public si privat

PRODUCĂTORII ȘI COMERCIANȚII DE BĂUTURI TREBUIE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN BAZA DE DATE A SISTEMULUI DE GARANȚIE-RETURNARE (SGR)

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie   Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro     Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 […]

Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 07.10.2022

 Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată pentru data de 7 octombrie 2022   Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Companaia Naţională de Investiţii “C.N.I.”S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip –“ […]

Anunț privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

ANUNȚ    Primăria Municipiului Marghita vă aduce la cunoștință faptul că, prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autoritățile publice locale să înființeze și să întreține un registru de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.    Astfel, persoanele juridice și fizice au obligația de […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL AUTOGĂRII MARGHITA

Anunț privind dezbaterea publică             Astăzi, 14 septembrie 2022 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al   autogării din Municipiul Marghita Dezbaterea publică va avea loc în data de   12 octombrie  2022 , ora   15 .00, în […]

Creșterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita” Cod SMIS 155336

DENUMIREA PROIECTULUI: Cresterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita, Cod SMIS 2014+ 155336   BENEFICIAR:   Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita AUTORITATEA DE MANAGEMENT MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE   DESPRE PROIECT: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare și […]

Rezultatul probei scrise al concursului organizat în data de 20.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat-zidar, treapta III, șofer și îngrijitor (2 posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Rezultatul probei scrise al concursului organizat în data de 20.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat-zidar, treapta III, șofer și îngrijitor (2 posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea […]