Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în clasă organizatîn data de 07.10.2021 pentru funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Poliția Locală Marghita din cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de […]

ANUNȚ DE ATRIBUIRE a contractelor de finanțare nerambursabilă încheiat între municipiul Marghita și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2021, în domeniul cultură și în domeniul sport, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: [email protected], Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale municipiului Marghita aferente anului de execuție financiară 2021, în baza Legii […]

Declaratii de avere si interese funcționari publici 2021

Nume si prenume Avere Interese ALMASI JUDIT 2021 2021 ARDELEAN MIHAI 2021 2021 BALOG-TECAU DANIELA 2021 2021 BERETEU VIORICA 2021 2021 BISA EVA 2021 2021 BISA SORIN 2021 2021 BOSCA ANCA 2021 2021 BOSCA IOAN 2021 2021 BOSCA TIMEA 2021 2021 BOTOS ALEXANDRU 2021 2021 BURLIBASA IOANA 2021 2021 CHIRCE SERGIU 2021 2021 CHIS COSMIN […]

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale loan Munteanu pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural—social centrală a municipiului“

MUNICIPIUL MARGHITA, prin primar Marcel Emil Sas Adăscăliții, cu sediul în Municipiul Marghita, str. Calea Republicii, nr.1, judetul Bihor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale loan Munteanu pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului […]

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 1 martie 2021 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Regulamentul de salubrizare pentru municipiul Marghita. Dezbaterea publică va avea loc în data de 13 aprilie 2021, ora 16.15, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.  Cu ocazia elaborării acestui proiect de […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buletin informativ 2021 conf L544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public Buletin informativ 2020 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Buletin-informativ 2019 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public. Buletin informativ 2018 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Buletin informativ 2017 conf […]