PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 12.04.2024, ORELE 14:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, 𝟏𝟐.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟒:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈: 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului ,,Cetățean de onoare al Municipiului Marghita” domnului Voicu Vasile.Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului ,,Cetățean de onoare al Municipiului Marghita” domnului Pocsaly Zoltán-Ladislau.Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII

Alegeri Iunie 2024

Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr.3 Marghita – Județul Bihor Primăria municipiului Marghita – birou nr.4 – Marghita, Calea Republicii nr. 1 09:00 -17.00 Tel: 0259362510; Fax: 0359/409982  bh.marghita@bec.ro 

FORMULARE ONG 2024

Anexa 1 la Regulament Anexa I Cultura la Regulament 10 feb Anexa II la Regulament Anexa III la Regulament Anexa IV la Regulament Anexa V la Regulament Anexa VI la Regulament 20 feb Anexa A1 la Regulament Anexa A 2 Cultura la Regulament Anexa A 2 .1 Sport la Regulament.doc Anexa B1 la Regulament Anexa B2 la Regulament Anexa C la Regulament Anexa […]

Contracte 2024

SERVICII DE TRANSPORT ELEVI:TRASEUL GHENETEA – MARGHITA – GHENETEA SERVICII DE TRANSPORT ELEVI:TRASEUL CHET – MARGHITA – CHET SERVICII DE MENTENANTA SI INTRETINERE A BAZINULUI DIDACTIC DE INOT DIN MUN.MARGHITA

Buget 2024

BUGET INIȚIAL EXECUȚIE BUGETARĂ 30.03.2024 31.03.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 15.02.2024, ORELE 12:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟏𝟓.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟐:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈: 1. Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară convocată de îndată online, din 15.02.2024, ora 12:00. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 167 din 09.08.2023, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economice și […]

Rezultat final director executiv

Rezultatul final La concursul de recrutare organizat în data de 12.02.2024 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct, grad II, din cadrul Direcției tehnice al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările […]

PROBA INTERVIU DIRECTOR EXECUTIV

MUNICIPIUL MARGHITA JUDEȚUL BIHOR Comisia de concurs     Rezultatul probei interviului       La concursul de recrutare organizat în data de 12.02.2024 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, director executiv adjunct, grad II, din cadrul Direcției tehnice al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita   Având în vedere prevederile art. 618 […]

REZULTAT PROBA SCRISA

MUNICIPIUL MARGHITA JUDEȚUL BIHOR Comisia de concurs Rezultatul probei scrise La concursul de recrutare organizat în data de 12.02.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct, grad II, din cadrul Direcției tehnice al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) […]