Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 07.10.2022

 Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată pentru data de 7 octombrie 2022   Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Companaia Naţională de Investiţii “C.N.I.”S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip –“ […]

Anunț privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

ANUNȚ    Primăria Municipiului Marghita vă aduce la cunoștință faptul că, prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autoritățile publice locale să înființeze și să întreține un registru de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.    Astfel, persoanele juridice și fizice au obligația de […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL AUTOGĂRII MARGHITA

Anunț privind dezbaterea publică             Astăzi, 14 septembrie 2022 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al   autogării din Municipiul Marghita Dezbaterea publică va avea loc în data de   12 octombrie  2022 , ora   15 .00, în […]

Creșterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita” Cod SMIS 155336

DENUMIREA PROIECTULUI: Cresterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita, Cod SMIS 2014+ 155336   BENEFICIAR:   Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita AUTORITATEA DE MANAGEMENT MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE   DESPRE PROIECT: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare și […]

Rezultatul probei scrise al concursului organizat în data de 20.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat-zidar, treapta III, șofer și îngrijitor (2 posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Rezultatul probei scrise al concursului organizat în data de 20.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat-zidar, treapta III, șofer și îngrijitor (2 posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea […]

ANUNȚ

În atenția persoanelor fizice care doresc să obțină ATESTATUL privind calitatea de Administrator de condominii  Municipiul Marghita anunță preluarea cererilor în vederea atestării persoanelor fizice ca administrator de condominii, în baza Legii nr.196/2018. Atestarea se va face conform regulamentului privind aprobarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii, aprobat prin HCL nr. 110/31.05.2022. În vederea obținerii […]