Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 1 martie 2021 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Regulamentul de salubrizare pentru municipiul Marghita. Dezbaterea publică va avea loc în data de 13 aprilie 2021, ora 16.15, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.  Cu ocazia elaborării acestui proiect de […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buletin informativ 2020 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Buletin-informativ 2019 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public. Buletin informativ 2018 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Buletin informativ 2017 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Buletin informativ 2016 conf […]

Social si alte modele cereri

cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala,venit minim garantat, alocatia de sustinere a familiei ajutor pentru incalzirea locuintei ancheta sociala venit minim garantat, alocatia de sustinere a familiei, ajutor pentru incalzirea locuintei lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social cerere 50 de ani casatorie cerere acordare diploma si premiu la varsta de […]

Proiectul „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Marghita, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cu titlul: „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”, cod SMIS 125299. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței […]

U.D.M.R. 2020-2024

2Avere ALMASI STEFAN MIHAI 2020 2021 2022 2023 2024 ARKOSI ANTON 2020 2021 2022 2023 2024 BORSI ERNEST 2020 2021 2022 2023 2024 DEMIAN ZSOLT 2020 2021 2022 2023 2024 POCSALY ZOLTAN 2020 2021 2022 2023 2024 NAGY GABRIELLA 2020 2021 2022 2023 2024 Interese ALMASI STEFAN MIHAI 2020 2021 2022 2023 2024 ARKOSI ANTON […]