PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buletin informativ 2019 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Buletin-informativ 2019 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public. Buletin informativ 2018 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Buletin informativ 2017 conf L544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Buletin informativ 2016 conf […]

Urbanism

PRELUNGIRE AUTORIZATIE PANOU CERERE CERTIFICAT CERERE AUTORIZATIE MODEL ANUNT TERMINARE ANUNT INCEPERE ANEXA CERERE AUTORIZATIE prelungire certficat

Social si alte modele cereri

cerere 50 de ani casatorie cerere acordare diploma si premiu la varsta de 90 ani cerere ajutor de urgentă cerere angajare asistent personal cerere cantina sociala cerere curator minori SOLICITARE SUPLIM.DE INFORMATII model-cerere-tichete-sociale-gradinita cerere indemnizatie crestere copil, stimulent insertie cerere alocatie de stat pt.copii cerere ajutor social, alocatie sustinere, ajutor incalzire adeverinta tip indemnizatie crestere […]

Taxe si Impozite – formulare

Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare Declaratie pe proprie raspundere privind imobilele nelocuite ITL 012-P.Juridice-cerere de eliberare certificat de atestare fiscala ITL 007-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa MDT de transport pe apa ITL 006-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit MDT cu masa maxima autorizata mai mare de 12 tone ITL 005-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa mijloace transport […]

Proiectul „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Marghita, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cu titlul: „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”, cod SMIS 125299. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, […]

U.D.M.R. 2020-2024

2Avere ALMASI STEFAN MIHAI 2020 2021 2022 2023 2024 ARKOSI ANTON 2020 2021 2022 2023 2024 BORSI ERNEST 2020 2021 2022 2023 2024 DEMIAN ZSOLT 2020 2021 2022 2023 2024 POCSALY ZOLTAN 2020 2021 2022 2023 2024 NAGY GABRIELLA 2020 2021 2022 2023 2024 Interese ALMASI STEFAN MIHAI 2020 2021 2022 2023 2024 ARKOSI ANTON […]

P.N.L. 2020-2024

2Avere CIARNAU CLAUDIU 2020 2021 2022 2023 2024 PERNEA MARIUS 2020 2021 2022 2023 2024 POP CRISTIAN 2020 2021 2022 2023 2024 SANDOR EMIL 2020 2021 2022 2023 2024 TOIA FLORENTINA 2020 2021 2022 2023 2024 VLAICU MEDA 2020 2021 2022 2023 2024 Interese CIARNAU CLAUDIU 2020 2021 2022 2023 2024 PERNEA MARIUS 2020 2021 […]