Protectia datelor

Notă de informare privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Apasă aici Notă de informare privind Sistemul de Supraveghere Video Apasă aici

Nota de informare DCP

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL     Identitatea și datele de contact ale operatorului Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Marghita, județul Bihor este operator de date cu caracter personal, asigurând implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a […]

Nota de informare SSV

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO     Identitatea operatorului de date cu caracter personal Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Marghita, județul Bihor este operator de date cu caracter personal, asigurând implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 26.09.2023, ORELE 13:00

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru 26 septembrie   2023, ora 13:00 Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice si a Statului de funcții prin desfinţarea Cabinetului primarului municipiului Marghita             Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII              Raport de avizare: Comisia de buget finanţe Comisia juridică […]

TERMEN SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

    Serviciul  Impozite și Taxe Locale aduce în atenția contribuabililor persoane fizice și juridice, cel de-al doilea termen scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente anului fiscal 2023, respectiv data de 30 septembrie.     Având în vedere faptul că, data de 30 septembrie 2023 este zi nelucrătoare, termenul scadent se prelungește până […]

CONTRACTE 2023

1.Contract transport elevi SC GULIAT – Chet – Marghita Modul 4 si 5 an scolar 2022 – 2023 2.Contract transport elevi SC Rodsedmar – Ghenetea – Marghita Modul 4 si 5 an scolar 2022 – 2023 3.Contract de servicii DALI – Reabilitare corp ATI 4.Contract Monitorizare deseuri 5.Contract Marcaje rutiere longitudinale 6.Contract de servicii SF […]

CENTRALIZATOR CONTRACTE 2023

Nr.Crt Titlu Contract Nr. contract și data atribuirii Furnizor / Prestator / Executant Valoarea prevăzută în contract (RON)  fără TVA Sursa finanțării  Data de început Data de finalizare prevăzută in contract Executarea contractului Preț final Status (finalizat/ în execuție) Valoarea plătibilă (cu TVA) Data inregistrare factură Valoare achitată cu TVA 1 SERVICII DE TRANSPORT ELEVI:TRASEUL […]