Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019

Indicator 2019 Instituția postează pe site informații actualizate, în format deschis și într-un limbaj accesibil publicului larg cu privire la drepurile beneficiarilor și căile de urmat în relația cu administrația? DA Numărul total al recomandărilor primite 0 Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate 0 Numărul efectiv […]

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

Municipiul Marghita INDICATORI cod RASPUNS A. Procesul de elaborare a actelor normative 1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2018 A1 20 2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public A2 7     Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: pe site-ul propriu A2_1 5 prin afisare la […]

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017

 Municipiul Marghita INDICATORI cod RASPUNS A. Procesul de elaborare a actelor normative 1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2017 A1 60 2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public A2 16 Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: pe site-ul propriu A2_1 prin afisare la sediul propriu […]

LISTA DOCUMENTELOR

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU CONFORM LEGII 544/2001

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2016

Numele autoritatii sau institutiei publice: INDICATORI cod RASPUNS A. Procesul de elaborare a actelor normative 1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in 2014 A1 60 2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod public A2 16 Dintre acestea, au fost anuntate in mod public: a. pe site-ul propriu A2_1 5 […]

Rapoarte 2015

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544 din 2001 IN ANUL 2015 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015 Raport privind modul de solutionare a petitiilor depuse la primaria Marghita sem 2 2015 RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2015

Raport cu privire la programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2015

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes general. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod