PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2023

                                                                                 In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2023 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.         In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta […]

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND COMUNICAREA DIN OFICIU A INFROMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND COMUNICAREA DIN OFICIU A INFROMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC ÎN FORMAT STANDARDIZAT ȘI DESCHIS Ș ASIGURAREA TRANSPARENȚEI DECIZIONALE             Cuprins   Cuprins ………………………………………………………………………………………………………………………………1 Scop ………………………………………………………………………………………………………………………..2           1.1.Scopuri generale …………………………………………………………………………………………………2          1.2. Scopuri specifice…………………………………………………………………………………………………2 Domeniu de aplicare…………………………………………………………………………………………………..2 Documente de referință ……………………………………………………………………………………………..2 […]

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019

Indicator 2019 Instituția postează pe site informații actualizate, în format deschis și într-un limbaj accesibil publicului larg cu privire la drepurile beneficiarilor și căile de urmat în relația cu administrația? DA Numărul total al recomandărilor primite 0 Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate 0 Numărul efectiv […]

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

Municipiul Marghita INDICATORI cod RASPUNS A. Procesul de elaborare a actelor normative 1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2018 A1 20 2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public A2 7     Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: pe site-ul propriu A2_1 5 prin afisare la […]

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017

 Municipiul Marghita INDICATORI cod RASPUNS A. Procesul de elaborare a actelor normative 1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2017 A1 60 2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public A2 16 Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: pe site-ul propriu A2_1 prin afisare la sediul propriu […]

LISTA DOCUMENTELOR

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU CONFORM LEGII 544/2001