DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE FIZICE

IMPORTANT! ACTELE ORIGINALE NU SE RETIN! 1.ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERI SAU RECTIFICARI DE ROL PENTRU CLADIRI SI TERENURI CERERE (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul); DECLARATIE  (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Impozite si Taxe); ACT DE PROPRIETATE (original si copie xerox) – titlu de proprietate, contract de […]

DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA -cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (2 exemplare); urmatoarele documente contabile: -balanta analitica aferenta lunii anterioare celei in care se depune cererea (original + copie); -fisa contului 2121 (original + copie); -alte documente din care sa rezulte valoarea de inventar a constructiilor […]

Cererile pentru scutire/reducere la impozitele aferente anului 2021(persoane cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/grad I de invaliditate/ în funcție de vârstă și venit)

Serviciul Taxe și Impozite anunță următoarele : Începând cu data de 10.12.2020, se preiau cererile pentru scutire/reducere la impozitele aferente anului 2021(persoane cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/grad I de invaliditate/ în funcție de vârstă și venit). Termen de depunere : 15 martie 2021. Modalități de depunere a solicitărilor : -în format fizic la […]

SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABILII AFECTAȚI DE STAREA DE URGENȚĂ/ALERTĂ

-50% REDUCERE IMPOZIT CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE, FOLOSITE PENTRU ACTIVITATE ECONOMICĂ, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE, CARE AU FOST OBLIGAȚI, POTRIVIT LEGII, SĂ IȘI ÎNTRERUPĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ SAU DEȚIN CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ EMIS DE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, PRIN CARE SE CERTIFICĂ ÎNTRERUPEREA PARȚIALĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE; -SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI […]

ANUNȚ!!! SCUTIRE MAJORĂRI DE INTÂRZIERE 100 %

Contribuabilii care figurează cu debite restante, pot beneficia de  anularea majorărilor de întârziere aferente debitelor restante la data de 31 martie 2020. Măsura are la bază prevederile O.U.G nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Consiliul local al Municipiului Marghita, a votat în şedinţa de consiliu din data de 23.07.2020, aplicarea acestei măsuri, valabilă până […]

ANUNȚ AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.11.2020 VA FI DEMARATĂ ACȚIUNEA DE EFECTUARE A INSPECȚIEI FISCALE, ATÂT PENTRU PERSOANELE FIZICE CÂT ȘI PENTRU CELE JURIDICE, CONFORM LEGII NR. 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ. SCOPUL INSPECȚIEI FISCALE ESTE DE A VERIFICA REALITATEA DECLARAȚIILOR FISCALE ȘI INFORMATIVE ÎN CORELAȚIE CU DATELE DE PE TEREN. CONDUCEREA

ANUNȚ!!! SCUTIRE MAJORĂRI DE INTÂRZIERE 100 %

Contribuabilii care figurează cu debite restante, pot beneficia de  anularea majorărilor de întârziere aferente debitelor restante la data de 31 martie 2020. Măsura are la bază prevederile O.U.G nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Somatii, titluri executorii, decizii, popriri si insolvabilitati 2020

Persoane fizice 13.01.2020 15.01.2020 20.01.2020 22.01.2020 20.01.2020 23.01.2020 19.02.2020 20.02.2020 09.03.2020 Persoane juridice 21.01.2020 Popriri 28.02.2020 06.03.2020 Borderouri persoane fizice Borderouri persoane jurdice Insolvabili PV insolvabilitate 15.05.2020 T2212 DIN 04.06.2020 26.06.2020 T2898 din 15.07.2020 T3155 din 30.07.2020 T3692 din 14.08.2020 T3778 din 19.08.2020 T3906 din 26.08.2020 T4399 din 18.09.2020 T6027 din 03.11.2020 Decizii persoane fizice […]

ANULARE ACCESORII IMPOZITE SI TAXE, REFERAT DE APROBARE, RAPORT DE SPECIALITATE, PROCEDURA DE ANULARE A ACCESORIILOR

Promovarea acestui proiect are la bază prevederile Ordonanţei nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, care conferă, potrivit prevederilor art.32, posibilitatea Consiliului local de a stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială […]