Plata online

Reamintim cetățenilor faptul că puteți achita online impozitele aferente anului 2021 integral până la 31 martie, cu o bonificație de #10% pentru persoanele fizice și juridice pentru impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. Pentru evitarea aglomerării ghișeelor de plată a taxelor și impozitelor locale recomandăm plata online astfel: Accesați link-ul  https://www.globalpay.ro/…/debite/rediract/debite/lang/ro sau www.marghita.ro […]

DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE FIZICE

IMPORTANT! ACTELE ORIGINALE NU SE RETIN! 1.ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERI SAU RECTIFICARI DE ROL PENTRU CLADIRI SI TERENURI CERERE (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul); DECLARATIE  (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Impozite si Taxe); ACT DE PROPRIETATE (original si copie xerox) – titlu de proprietate, contract de […]

DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA -cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (2 exemplare); urmatoarele documente contabile: -balanta analitica aferenta lunii anterioare celei in care se depune cererea (original + copie); -fisa contului 2121 (original + copie); -alte documente din care sa rezulte valoarea de inventar a constructiilor […]

Taxe si Impozite – formulare

Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare (editabil) Declaratie pe proprie raspundere privind imobilele nelocuite Declaratie pe proprie raspundere privind imobilele nelocuite (editabil) ITL 012-P.Juridice-cerere de eliberare certificat de atestare fiscala ITL 007-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa MDT de transport pe apa […]

Cererile pentru scutire/reducere la impozitele aferente anului 2021(persoane cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/grad I de invaliditate/ în funcție de vârstă și venit)

Serviciul Taxe și Impozite anunță următoarele : Începând cu data de 10.12.2020, se preiau cererile pentru scutire/reducere la impozitele aferente anului 2021(persoane cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/grad I de invaliditate/ în funcție de vârstă și venit). Termen de depunere : 15 martie 2021. Modalități de depunere a solicitărilor : -în format fizic la […]

SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABILII AFECTAȚI DE STAREA DE URGENȚĂ/ALERTĂ

-50% REDUCERE IMPOZIT CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE, FOLOSITE PENTRU ACTIVITATE ECONOMICĂ, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE, CARE AU FOST OBLIGAȚI, POTRIVIT LEGII, SĂ IȘI ÎNTRERUPĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ SAU DEȚIN CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ EMIS DE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, PRIN CARE SE CERTIFICĂ ÎNTRERUPEREA PARȚIALĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE; -SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI […]

ANUNȚ!!! SCUTIRE MAJORĂRI DE INTÂRZIERE 100 %

Contribuabilii care figurează cu debite restante, pot beneficia de  anularea majorărilor de întârziere aferente debitelor restante la data de 31 martie 2020. Măsura are la bază prevederile O.U.G nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Consiliul local al Municipiului Marghita, a votat în şedinţa de consiliu din data de 23.07.2020, aplicarea acestei măsuri, valabilă până […]

ANUNȚ AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.11.2020 VA FI DEMARATĂ ACȚIUNEA DE EFECTUARE A INSPECȚIEI FISCALE, ATÂT PENTRU PERSOANELE FIZICE CÂT ȘI PENTRU CELE JURIDICE, CONFORM LEGII NR. 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ. SCOPUL INSPECȚIEI FISCALE ESTE DE A VERIFICA REALITATEA DECLARAȚIILOR FISCALE ȘI INFORMATIVE ÎN CORELAȚIE CU DATELE DE PE TEREN. CONDUCEREA