Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

Constitutia RomanieiCodul CivilCodul de procedură civilăO.U.G. 57 /2019 Codul AdministrativLegea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioareLegea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificările și completările ulterioare.Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes publică cu modificările și completările ulterioare.H.G. nr. 123/2002 pentru […]