Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

Constituția Romaniei;Legea 287 din 2009 privind Codul Civil, Republicat; Legea 134 din 2010 privind Codul de procedură civilă, Republicat; O.U.G. 57 /2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul nr. 25 din 2021 pentru aprobarea modelului […]