PROCEDURĂ privind redistribuirea funcționarilor publici prin selecție directă la nivelul Municipiului Marghita, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

Art. 1 Prezenta procedură reglementează modul de organizare și desfășurare a procesului de redistribuire a funcționarilor publici din corpul de rezervă al funcționarilor publici, prin selecție directă la nivelul Municipiului Marghita, și se aplică cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum […]

Regulamentele privind proceduri administrative

Regulament propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita REGULAMENT PROPRIU privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotariri cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita REGULAMENT INTERN ACTUALIZAT  2020