Regulament privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare Analizând temeiul juridic: – prevederile art.2, alin.(2) și alin.(3), art.3, art.4 și art.18 din Ordonanţa Guvernului 21/2002 privind gospodărirea […]

Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita Analizând temeiul juridic: – prevederile art. 6 alin.(2), art.12 din   Ordonanţa Guvernului  nr 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  aprobată prin Legea nr. 650/2002; – prevederile punctului 6-9  din […]

Regulament privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita Analizând temeiul juridic: – prevederile art.3, lit.h), din Legea  nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,cu modificările și  completările ulterioare -prevederile art.8, art.9 alin. (1), art.11, alin.  (3), lit. a) din Legea 185/ 2013 privind […]

REGULAMENT DE VÂNZARE A LOCUINȚELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE ȘI DATE ÎN EXPLOATARE PRIN PROGRAMELE DERULATE DE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE (A.N.L.)

CAPITOLUL I Scop și definiții   Art.1. Dispoziții Generale   1.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, principiilor și a procedurii privind vânzarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe. 1.2. Baza legală pentru stabilirea cadrului general, principiilor și a procedurii privind […]

REGULAMENT privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea şi închirierea acestora

CAP. 1. G E N E R A L I T Ă Ţ I Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general privind aplicarea la specificul administraţiei locale a municipiului Marghita a modalităţilor şi criteriilor de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea şi […]

PROCEDURĂ privind redistribuirea funcționarilor publici prin selecție directă la nivelul Municipiului Marghita, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

Art. 1 Prezenta procedură reglementează modul de organizare și desfășurare a procesului de redistribuire a funcționarilor publici din corpul de rezervă al funcționarilor publici, prin selecție directă la nivelul Municipiului Marghita, și se aplică cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum […]