APIA – CERERILE DE PLATA PENTRU ANUL 2024

Compartiment Registru Agricol   ANUNȚ, Fermierii de pe raza UAT MARGHITA,   Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari, că perioada de depunere a ,,Cererilor de plată pentru anul 2024 “ este de 04 aprilie-07 iunie 2024, drept pentru care vă comunicăm că au mai rămas 18 zile lucrătoare din perioada […]

AJUTOR DE 100 EURO/HA PENTRU FERMIERII AGRICOLI

FERMIERI

            Fermierii din raza teritorială a UAT Marghita, pot depune în perioada următoare, cererea privind acordarea unui ajutor de 100 euro/ha pentru o suprafata de minimum 1.00 ha, care au avut culturi înființate în toamna anului 2022 și recoltate în anul 2023, în ceea ce priveste culturile de grâu dur de toamnă, grâu comun de toamnă, […]

ANUNT PENTRU APICULTORII DIN RAZA TERITORIALA UAT MARGHITA

  Apicultori din raza teritorială a UAT Marghita au obligația legală de a depune următoarea declarație pe propria răspundere privind numărul de stupid care conțin familii de albine pregătite pentru iernat, conform modelului alăturat.   Declarația se depune la Oficiul Județean de Zootehnie/Biroul Județean Bihor, Mun.Oradea, str.Matei Corvin,nr.1, jud.Bihor, telefon /fax 0259443708, e-mail: oarz.bihor@anarz.eu până […]

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL

   Conform articolul 5 alin (4) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol “La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială.”    Proprietarii gospodăriilor menționate mai sus au obligația de declarare a […]

Program cu publicul

Program de lucru cu publicul: -Luni       8.30-15.00 -Marti      8.30-15.00 -Joi        8.30-15.00 -Vineri     8.30-14.00

Reglementari privind completarea Registrului agricol

– La orase si municipii se inscriu in registrul agricol numai gospodariile populatiei si unitatiile cu personalitate juridica ce detin terenuri agricole si silvice,precum si cele care detin animale si pasari pe specii si categorii, respectiv efectivele de pasari, bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline si familii de albine.Inregistrarea familiilor de albine se face in registrul […]