OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL

   Conform articolul 5 alin (4) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol “La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială.”    Proprietarii gospodăriilor menționate mai sus au obligația de declarare a […]

Program cu publicul

Program de lucru cu publicul: -Luni       8.30-15.00 -Marti      8.30-15.00 -Joi        8.30-15.00 -Vineri     8.30-14.00

Reglementari privind completarea Registrului agricol

– La orase si municipii se inscriu in registrul agricol numai gospodariile populatiei si unitatiile cu personalitate juridica ce detin terenuri agricole si silvice,precum si cele care detin animale si pasari pe specii si categorii, respectiv efectivele de pasari, bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline si familii de albine.Inregistrarea familiilor de albine se face in registrul […]