Capitala europeană a culturii

În urma Deciziei UE nr. 445 din 2014, Comisia Europeană a deschis cererea de manifestare a interesului pentru a înființa o bază de date a unui grup de experți pentru acțiunea „Capitală europeană a culturii”. Sunt invitați să-și depună candidatura persoane cu experiență relevantă (de preferat, mai mult de 8 ani) în activități ale sectorului cultural și […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare de îndată din 9.07.2021

1.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită din proprietatea privată a municipiului Marghita a terenului ocupat de Biserica Romano –Catolică si aferent acesteia în suprafață de 1529 mp.  Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat   2. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către […]

Ordinea de zi a sedinței ordinare din 28.06. 2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Marghita, județul Bihor Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament  de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Marghita, județul Bihor Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de […]

Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare deîndată din 09.06.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 105380 și 105376 înscrise în C.F. nr. 105380 și 105376 – Marghita, situate în str. Eroilor, municipiul Marghita. Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

“Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027”. Draftul strategiei finale este publicat în vederea consultării și transmiterii de observații

Primăria Municipiului Marghita implementează proiectul “Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Marghita” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, apel POCA/661/2/1. În cadrul acestui proiect, a fost demarată elaborarea “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027” a cărei draft final este publicat aici.  După studierea draftului, vă […]

Proiectul Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25.05.2021

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021 Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 31.03.2021 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale […]

Proiect al Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14.05.2021

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al Romaniei si al contractelor/acordurilor  cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, la nivelul municipiului Marghita                   Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii                   […]

Invitație Webinar din data de 12.05.2021

Ambasada României în Statele Unite al Americii are plăcerea de a vă invita, în data de 12 mai a.c., între orele 17:00 și 18:00 (ora României), la un webinar de prezentare a oportunităților de accesare a pieței americane de către firmele românești. Evenimentul este dedicat în mod special firmelor mici și mijlocii din România, interesate […]

Sondaj de opinie privind însușirea variantei finale a proiectului de Stemă a municipiului Marghita, județul Bihor

Varianta 1 LEGENDA: Coroana murală cu cinci turnuri crenelate reprezintă rangul administrativ al localității, cel de municipiu Margareta reprezintă câmpurile de margarete despre care vechile legende spun că ar fi existat în locul unde astăzi se află Municipiul Marghita. Una din aceste legende susține faptul că numele orașului vine de la câmpurile cu margarete. Fântâna […]