Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de vineri, 23 aprilie 2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind schimbarea reprezentantului legal al Municipiului Marghita în cadrul proiectului de finanțare cu titlul „Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în Marghita și în satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul Bihor”  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de 12 aprilie 2021 orele 16:00

1. Proiect de hotărâre privind privind modificarea planului tarifar pentru persoanele fizice din Zona 5 urban, respectiv Municipiul Marghita prin aprobarea tarifului serviciului de salubritate în lei/persoană/lună aplicat de către SC Ave Bihor S.R.L. Inițiator primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului     public și     privat 2. Proiect de […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2021 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de miercuri, 31 martie 2021 orele 13.00

Depunerea jurământului în urma validării mandatului prin Incheierea civila a Judecatoriei Marghita  pentru  consilierul local supleant  pe listele PSD, doamna Szujogan Cornelia Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat […]

Anunț întrerupere alimentare cu energie electrică și apă

ELECTRICA și SPAACS Marghita, anunță întreruperea alimentării cu energie electrică și apă în următoarele zile: Marți 23.03.2021 în intervalul orar 09:00-12:00; Miercuri 24.03.2021 în intervalul orar 12:00-16:00. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi!

SE APROPIE TERMENUL SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE AFERENTE PRIMULUI SEMESTRU

Recomandăm cetățenilor să achite până la termenul menționat – 31.03.2021, impozitele/taxele datorate pentru primul semestru al anului în curs: clădiri, teren, mijloace de transport pentru a evita plata majorărilor de întârziere . Plata se poate face: în numerar sau cu cardul, direct la casieria unității noastre; online pe site-ul marghita.ro, sectiunea plăți online. Pentru neachitarea […]

OPORTUNITATE VOUCHERE pentru PERSOANE CU DIZABILITĂȚI – Proiect ANDPDCA – Finanțare POCU

Vă informăm că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA, www.andpdca.gov.ro), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM, www.anofm.ro), implementează Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164. Date principale proiect: Cofinanțare: prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru […]

Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice!

Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice, sâmbătă – 27.02.2021, ,,LOCUL DEȘEURILOR NU ESTE ÎN CASĂ”.În intervalul orar 10:00 – 17:00, puteți preda deșeurile electrice echipajelor mobile care vor circula prin municipiul Marghita.Organizatorii vor amplasa un punct provizoriu de informare și colectare de deșeuri de echipamente electrice și electronice pe trotuarul vizavi de sediul […]