PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței ordinare a Consiliului Local Marghita din data de 14 ianuarie 2021, ora 13,00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Municipăiului Marghita  și al celorlalte instituții subordonate ca urmare a reorganizării activității instituției Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

Program special cu publicul în zilele de 24 și 30 decembrie 2020

Serviciul Impozite și Taxe Locale va avea program special cu publicul în zilele de 24 și 30 decembrie 2020. Astfel, joi, 24 decembrie 2020, între orele 8:00-16:00, se vor efectua doar încasări ale impozitelor și taxelor locale, precum și ale amenzilor. De asemenea, reprezentanții Serviciului Impozite și Taxe Locale Marghita aduc la cunoștință contribuabililor, persoane […]

REGULAMENTUL DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI MARGHITA

DEFINIŢII Art.1 În cuprinsul prezentului regulament termenii și noţiunile de mai jos au următoarele înţelesuri: Beneficiar – persoană fizică, juridică ce locuiește/deţine în proprietate o clădire rezidenţială/nerezidenţială, pe teritoriul municipiului Marghita; Imobil – clădirea sau partea de clădire pe care proprietarul, chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu o deține/foloseşte; Operator – persoană juridică ce are […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 17 decembrie 2020 orele 13,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Depunerea jurămintelor în urma validării mandatelor la consilierii locali supleanți Nagy Gabriella , Pop Gavril , Pop Dionisie. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 156  din 05.11.2020 privind modificarea H.C.L. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local. Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si […]

Cererile pentru scutire/reducere la impozitele aferente anului 2021(persoane cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/grad I de invaliditate/ în funcție de vârstă și venit)

Serviciul Taxe și Impozite anunță următoarele : Începând cu data de 10.12.2020, se preiau cererile pentru scutire/reducere la impozitele aferente anului 2021(persoane cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/grad I de invaliditate/ în funcție de vârstă și venit). Termen de depunere : 15 martie 2021. Modalități de depunere a solicitărilor : -în format fizic la […]

SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABILII AFECTAȚI DE STAREA DE URGENȚĂ/ALERTĂ

-50% REDUCERE IMPOZIT CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE, FOLOSITE PENTRU ACTIVITATE ECONOMICĂ, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE, CARE AU FOST OBLIGAȚI, POTRIVIT LEGII, SĂ IȘI ÎNTRERUPĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ SAU DEȚIN CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ EMIS DE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, PRIN CARE SE CERTIFICĂ ÎNTRERUPEREA PARȚIALĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE; -SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI […]

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Marghita a distribuit tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde, persoanelor vulnerabile din Municipiul Marghita. Programul prin care Guvernul României acordă aceste tichete sociale pentru masă caldă oamenilor aflați în categorii vulnerabile este reglementat prin OUG nr. 115/2020. Actul normativ prevede măsurile pentru sprijinirea categoriilor de […]

COMUNICAT

Consiliul local al Municipiului Marghita a votat în şedinţa de consiliu din data de 26.11.2020  Hotărârea nr. 175/26.11.2020 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.104/23.07.2020 pentru stabilirea locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea de comerț stradal ocazional. Având în vedere prevederile de mai sus,  comercianții care doresc să desfășoare activitatea de […]