MIPE a lansat platforma Oportunități de Finanțare UE

Vă informăm asupra faptului că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat o platformă online  https://oportunitati-ue.gov.ro/ – un punct unic de acces care integrează informații privind fonduri din mai multe surse de finanțare (programele naționale, operaționale, comunitare etc.), fiind atât interfața între mediul instituțional și beneficiari, cât și un instrument principal la nivelul României […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de 15 octombrie 2021 orele 16:00

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 2021. Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a   domeniului     public și privat 2.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea predarii câtre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națonală de […]

Proiect al Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocată de indată pentru 15.09.2021

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021 Initiator: primar Marcel Emil Sas-Adascalitii Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare si a domeniului public si privat Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambrusabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar […]

SE APROPIE TERMENUL SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 30.09.2021

Mulțumim cetățenilor care au achitat integral impozitele și taxele locale până la data de 31 martie 2021 și au beneficiat de bonificație, precum și celor care au achitat obligațiile de plată față de bugetul local după acest termen. În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștință […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței ordinare din 31.08.2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în scopul dezvoltării  rețelei de parcuri industriale  în județul Bihor Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de administrare asupra obiectivului de investitie ”Statie  de […]