RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITA DIN APARATUL PROPRIU

RAPORTUL ANUAL cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al UAT Municipiul Marghita, sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate,precum și a informațiilor conținute de acesta Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual 1. Numărul posturilor de natură contractuală […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 12.04.2024, ORELE 14:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, 𝟏𝟐.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟒:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈: 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului ,,Cetățean de onoare al Municipiului Marghita” domnului Voicu Vasile.Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului ,,Cetățean de onoare al Municipiului Marghita” domnului Pocsaly Zoltán-Ladislau.Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 04.04.2024, ORELE 15:00

   𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟎𝟒.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟓:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:    1.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 262 din 21.12.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiție „EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA” derulat în cadrul […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 25.03.2024, ORELE 16:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐋𝐔𝐍𝐈, 𝟐𝟓.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟔:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:

ANUNT REFERITOR LA DESCHIDEREA CONSULTARII PUBLICE CU PRIVIRE LA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA A PARCELELOR DE TEREN, IN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTITII PENTRU INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARCURILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI A PROIECTELOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE SPECIFICE DOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA, FINANTAT IN CADRUL PROGRAMULUI REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

    Consultarea publică vizează documentația aferentă procedurii de concesionare a parcelelor de teren  din Parcul de Specializare Inteligentă Marghita, care cuprinde: Contextul organizării procedurii de concesionare; Informaţii generale privind concedentul; Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; Caietul de sarcini; Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; Informaţii privind criteriile de […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 28.02.2024, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐌𝐈𝐄𝐑𝐂𝐔𝐑𝐈, 𝟐𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Marghita pentru anul 2024- Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei către parohia Română Unită […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 22.02.2024, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟐𝟐.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării de activităţi integral finanţate din venituri proprii – Sursa E pentru UAT Municipiul Marghita și pentru unităţile de învăţământ subordonate UAT Municipiului Marghita.Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCĂLIŢII 2. Proiect de hotărâre […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 16.02.2024, ORELE 10:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟏𝟓.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟐:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈: 1. Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară convocată de îndată online, din 15.02.2024, ora 12:00. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 167 din 09.08.2023, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economice și […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 15.02.2024, ORELE 12:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟏𝟓.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟐:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈: 1. Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară convocată de îndată online, din 15.02.2024, ora 12:00. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 167 din 09.08.2023, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economice și […]