CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BIHOR ORGANIZEAZĂ PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

  ANUNȚ CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BIHOR ORGANIZEAZĂ PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ADMINISTRATOR DE CONDOMINII ÎN MUNICIPIUL MARGHITA          Conform    reglementărilor    legale    în    vigoare    (Legea    nr.    196/2018),  acesta   este obligatoriu pentru toți cei care administrează imobile.         Cursul își propune să asigure pregătirea profesională necesară pentru a evita erorile frecvente    ce   pot    apărea    din   cauza    unei    administrări    defectuoase    din    partea persoanelor neavizate […]

ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA Primăria Municipiului Marghita anunta intenţia de consultare a plublicului pentru obiectivul de investiţie Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementarea utilizării terenului, situat în extravilan, U.A.T Marghita, jud. Bihor, identificat cu nr. cad. 105778  Marghita.  Terenul […]

APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU ANUL 2023

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU ANUL 2023             Astăzi, 14 noiembrie   2022  UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:     APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU […]

Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 31.10.2022

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extrordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 31 octombrie 2022  1. Proiect de de hotărâre privind participarea la ,,Programul de realizare a pistelor de biciclete” pentru proiectul: ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-infrastructurii pentru biciclete în Municipiul Marghita, județul Bihor” Inițiator: primar Marcel-Emil Sas-AdăscălițiiRaport de […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII SUMELOR REPREZENTÂND IMPOZITELE LA VEHICULELE GRELE DE MARFĂ

Anunț dezbatere publică În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale , aduce la cunoştinţă publică:             – proiectul privind aprobarea indexării sumelor reprezentând impozitele la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri pe raza teritorial-administrativă a […]

Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 19.10.2022

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa ordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 20 octombrie 2022     1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2022                          Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII                          Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea […]

Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 20.10.2022

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa ordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 20 octombrie 2022     1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2022                          Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII                          Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea […]

Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 07.10.2022

 Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată pentru data de 7 octombrie 2022   Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Companaia Naţională de Investiţii “C.N.I.”S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip –“ […]