DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE PANOURI PUBLICITARE ȘI RESPECTIV A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

Astăzi, 21.03.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire           Dezbaterea publică va avea loc în data de 20.04.2023 ora 16,00 , în sala de ședințe a […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 21.03.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 21.03.2023, orele 14:00 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul2023.  Inițiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului public si privat Materiale ședință

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 15.03.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din 15.03. 2023 , orele 12:00. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unei poziții din inventarul bunurilorcare aparțin domeniului public al municipiului Marghita , respectiv întregirea străziiPiața Independenței prin cuprinderea în domeniul public a unor terenuri și constituireaunui număr cadastral în vederea deschiderii unei cărți funciare noi. Inițiator: […]

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL

   Conform articolul 5 alin (4) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol “La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială.”    Proprietarii gospodăriilor menționate mai sus au obligația de declarare a […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZI, PENTRU ANUL 2024

 Astăzi, 07.03.2023  UAT Marghita anunţă DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU PROIECTUL  PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZI, PENTRU ANUL 2024, PE RAZA UAT MUNICIPIUL MARGHITA           Dezbaterea publică va avea loc în data de  20 aprilie 2023  ora 16,00 , în […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 03.03.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 03.03.2023, orele 13:00 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a unității administrativ teritoriale Marghita, județul Bihor pe anul 2023.        Inițiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii        Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului public si privat

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA ACTIVITĂȚII BAZINULUI DIDACTIC DE ÎNOT

  Astăzi, 27.02.2023 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul privind aprobarea regulamentului privind organizarea, funcționarea, întreținerea și exploatarea activității bazinului didactic de înot din municipiul Marghita Dezbaterea publică va avea loc în data de 30 martie ora 17,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 28.02.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 28.02.2023, orele 13:00 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 105830 înscris în C.F. nr. 105830, situat în extravilanul municipiului Marghita        Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii        Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului […]