Rapoarte periodice de activitate

Raportul privind situaţia gestionării patrimoniului public şi privat al Municipiului Marghita şi al inventarierii acestuia  la sfârșitul anului 2022 Raport cu privire la ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in anul 2022 de catre Consiliului Local al Municipiului Marghita pe anul 2022 Raport privind starea economica sociala si de mediu a municipiului Marghita pe anul […]

Comunicat de presa

Proiectul de buget al municipiului Marghita pentru anul 2020 a fost publicat pentru consultare Vineri 17.01.2020, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2020 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta […]

Comunicat de presa

Ref: Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2019 a fost publicat pentru consultare luni,  08.04. 2019, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2019 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.

Buget pe surse de finantare

BUGET 2023 BUGET 2022 BUGET 2021 2021 buget local buget local sectiunea dezvoltare buget local sectiunea functionare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea functionare 2020 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare 2019 Buget local sectiunea dezvoltare 31.12.2019 Buget local sectiunea functionare 31.12.2019 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI PROPRII BUGETUL LOCAL […]