DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL DE STABILIRE A PROCEDURII DE ADOPTARE ȘI ÎNCASARE A TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CARE BENEFICIAZĂ INDIVIDUAL DE PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE FĂRĂ CONTRACT

   Astăzi, 01.09.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare și încasare a taxei  de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul pe raza UAT Marghita   Dezbaterea publică va avea loc în data de 10 octombrie 2023 ora […]

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A IMOBILULUI ,,BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT”

Astăzi, 01 august 2023 UAT Marghita anunță dezbaterea publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului ,,Bazin didactic de înot” precum și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității. Dezbaterea publică va avea […]

REGULAMENTULUI PRIVIND OBLIGAŢIILE SI RESPONSABILITĂŢILE CARE REVIN INSTITUŢIILOR PUBLICE, AGENŢILOR ECONOMICI, CELORLALTE PERSOANE JURIDICE, PRECUM SI CETĂŢENILOR PENTRU BUNA GOSPODĂRIRE

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru regulamentul privind modificarea si completarea regulamentului privind obligaţiile si responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Marghita, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat iniţial prin HCL nr. 211/2021             […]

REGULAMENTULUI PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTAREA , DEPOZITAREA SI ELIBERAREA VEHICULELOR OPRITE SAU STAŢIONATE NEREGULAMENTAR, A VEHICULELOR EXPUSE LA VÂNZARE, FĂRĂ AUTORIZARE SI A VEHICULELOR  FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportarea , depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare, fără autorizare si a vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe domeniul public şi privat al Municipiului Marghita.           Dezbaterea publică va avea loc în data de  21 august  […]

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DIPLOMEI DE RECUNOŞTINŢĂ UNOR CETĂŢENI DIN MUNICIPIUL MARGHITA

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru regulamentul privind acordarea Diplomei de recunoştinţă unor cetăţeni din Municipiul Marghita           Dezbaterea publică va avea loc în data de  21 august  2023  ora 14,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.                      Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere competenţele […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE PANOURI PUBLICITARE ȘI RESPECTIV A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

Astăzi, 21.03.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire           Dezbaterea publică va avea loc în data de 20.04.2023 ora 16,00 , în sala de ședințe a […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA ACTIVITĂȚII BAZINULUI DIDACTIC DE ÎNOT

  Astăzi, 27.02.2023 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul privind aprobarea regulamentului privind organizarea, funcționarea, întreținerea și exploatarea activității bazinului didactic de înot din municipiul Marghita Dezbaterea publică va avea loc în data de 30 martie ora 17,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării […]

REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ ȘI A PARCĂRILOR DE DOMICILIU

  Astăzi, 17.02.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul  privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor de domiciliu din Municipiul Marghita.   Dezbaterea publică va avea loc în data de 9 martie 2023 ora 17,00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2023

                                                                                 In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2023 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.         In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta […]

ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA Primăria Municipiului Marghita anunta intenţia de consultare a plublicului pentru obiectivul de investiţie Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementarea utilizării terenului, situat în extravilan, U.A.T Marghita, jud. Bihor, identificat cu nr. cad. 105778  Marghita.  Terenul […]