DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE PANOURI PUBLICITARE ȘI RESPECTIV A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

Astăzi, 21.03.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire           Dezbaterea publică va avea loc în data de 20.04.2023 ora 16,00 , în sala de ședințe a […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA ACTIVITĂȚII BAZINULUI DIDACTIC DE ÎNOT

  Astăzi, 27.02.2023 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul privind aprobarea regulamentului privind organizarea, funcționarea, întreținerea și exploatarea activității bazinului didactic de înot din municipiul Marghita Dezbaterea publică va avea loc în data de 30 martie ora 17,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării […]

REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ ȘI A PARCĂRILOR DE DOMICILIU

  Astăzi, 17.02.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul  privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor de domiciliu din Municipiul Marghita.   Dezbaterea publică va avea loc în data de  9 martie  2023 ora 17,00 , în sala de ședințe a Primăriei […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2023

                                                                                 In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2023 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.         In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta […]

ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA Primăria Municipiului Marghita anunta intenţia de consultare a plublicului pentru obiectivul de investiţie Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementarea utilizării terenului, situat în extravilan, U.A.T Marghita, jud. Bihor, identificat cu nr. cad. 105778  Marghita.  Terenul […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII SUMELOR REPREZENTÂND IMPOZITELE LA VEHICULELE GRELE DE MARFĂ

Anunț dezbatere publică În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale , aduce la cunoştinţă publică:             – proiectul privind aprobarea indexării sumelor reprezentând impozitele la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri pe raza teritorial-administrativă a […]

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 24 februarie 2020 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Impozitele și taxele locale pe anul 2021. Dezbaterea publică va avea loc în data de 12 martie 2020, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării acestui proiect […]