ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA Primăria Municipiului Marghita anunta intenţia de consultare a plublicului pentru obiectivul de investiţie Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementarea utilizării terenului, situat în extravilan, U.A.T Marghita, jud. Bihor, identificat cu nr. cad. 105778  Marghita.  Terenul […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII SUMELOR REPREZENTÂND IMPOZITELE LA VEHICULELE GRELE DE MARFĂ

Anunț dezbatere publică În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale , aduce la cunoştinţă publică:             – proiectul privind aprobarea indexării sumelor reprezentând impozitele la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri pe raza teritorial-administrativă a […]

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 24 februarie 2020 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Impozitele și taxele locale pe anul 2021. Dezbaterea publică va avea loc în data de 12 martie 2020, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării acestui proiect […]