PROGRAM ANUAL 2024

    Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2024, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005             Autoritatea finanțatoare     Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal 4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro. […]

RAPORTUL ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE PENTRU ANUL 2023

    Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal 4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro,     Raportul anual cu privire la […]

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU 2023

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă  încheiat între municipiul Marghita și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2023, în domeniul cultură și în domeniul sport, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități  non-profit de interes general                 […]

REZULTATUL FINAL AL SESIUNII DE SELECȚIE A PROIECTELOR CARE VOR BENEFICIA DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITĂ PE ANUL 2023

COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005              În perioada 11.07.2023 – 12.07.2023 a avut loc sesiunea II de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare […]

ANUNT DE PARTICIPARE LA SELECTIA PUBLICA DE PROIECTE IN ANUL 2023 SESIUNEA -II-

   Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax: +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro.    Municipiul Marghita invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 cu modificările și completările […]

COMUNICAT CU PRIVIRE LA REZULTATUL FINAL AL SESIUNII DE SELECȚIE A PROIECTELOR SPORTIVE SI CULTURALE

COMUNICAT Ca urmare a ședinței Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive și culturale din data de 23.05.2023, constituită în urma depunerii cererilor cu Nr.1/2661/22.05.2023 și Nr. 1/2662/22.05.2023, Vă comunicăm următoarele: Suma aprobată prin Programul anual –lei- Suma alocată –lei- Suma nealocată –lei- Număr proiecte Depuse Finanțate Nefinanțate Cultură – 80.000 61.014 18.986 15 […]

Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru anul 2022

      Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod fiscal 4348947, Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, cod poștal 415300, județul Bihor, telefon 0359409977, fax 0359449982, e-mail primaria@marghita.ro.       Raportul anual al finanțărilor nerambursabile […]