Acte necesare indemnizatie

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI – ELEVI:STUDENȚI:MASTERANZI ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI în cazul în care solicitantul a beneficiat de indemnizaţie de somaj ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI în cazul în care solicitantul beneficiază de pensie de invaliditate ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI  […]

Taxi

Registru Special pt Autorizatii TAXI Registru Special pt Autorizatii in REGIM DE INCHIRIERE ANEXE TAXI MARGHITA ANEXE CERERI

Modele, formulare finantari nerambursabile

Lista documentelor justificative ( Anexa V ) Instructiuni financiare ( Anexa II ) Formular pentru raportari intermediare si finale ( Anexa IV ) Declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de evaluare si selectionare ( Anexa D 04) Declaratie de impartialitate a beneficiarului ( Anexa D 01) Scrisoare de interes ( Anexa A 1) Declaratie ( […]

Acte necesare S.C.L.E.P. Marghita

IN ATENTIA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI MARGHITA CARE SOLICITA ACT DE IDENTITATE 1) Cetatenii cu domiciliul in municipiul Marghita, LA CASE, care solicita un act de identitate si NU detin un act de proprietate incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, vor obtine de la Primaria Marghita, prin biroul Relatii cu Publicul de […]

Formulare declaratii de avere si interese

Puteti descarca model de DECLARATIE DE AVERE si model de DECLARATIE DE INTERESE. Formular declaratie avere Legea 176/2010 Anexa1 Formular declaratie interese Legea176/2010 Anexa2 Formular EDITABIL declaratie avere Legea176/2010 Anexa1 Formular EDITABIL declaratie interese Legea176/2010 Anexa2 GHID COMPLETARE DAI sept 2018 actualizat cu regulamentul european GHID DE COMPLETARE A DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE […]

DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE FIZICE

IMPORTANT! ACTELE ORIGINALE NU SE RETIN! 1.ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERI SAU RECTIFICARI DE ROL PENTRU CLADIRI SI TERENURI CERERE (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul); DECLARATIE  (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Impozite si Taxe); ACT DE PROPRIETATE (original si copie xerox) – titlu de proprietate, contract de […]

DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA -cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (2 exemplare); urmatoarele documente contabile: -balanta analitica aferenta lunii anterioare celei in care se depune cererea (original + copie); -fisa contului 2121 (original + copie); -alte documente din care sa rezulte valoarea de inventar a constructiilor […]