Dispozitii primar cu caracter normativ

Dispozitii ianuarie Dispozitii februarie CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE ACTUALIZAT AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DINCADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MARGHITA- Anexa la dispoz. 125 din februarie 2020 Dispozitii martie  Dispozitii-aprilie Dispoziíi mai 2020 Dispozitii – iunie 2020