Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 2 decembrie 2020 UAT Marghita aduce la cunoștință următorul proiect de act normativ: Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile: art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările […]

Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Directia Tehnica –Compartimentul de mediu, aduce la cunoștiință următoarele: proiectul pentru aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale (case familiale)  din municipiul Marghita si satele apartinatoare pentru operatorul de salubrizare AVE  Bihor si aprobarea modului  de […]

Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul de administrare a domneiului public si privat , aduce la cunoștiință următoarele: proiectul pentru aprobarea REGULAMENTUI PRIVIND LEGALIZAREA CONSTRUCŢIILOR  EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE referatul primarului cu propunerea de adoptare a proiectului mai sus […]

Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul de administrare a domneiului public si privat , aduce la cunoștiință următoarele: proiectul pentru aprobarea procedurii  de  anulare a  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de […]

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 24 februarie 2020 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Impozitele și taxele locale pe anul 2021. Dezbaterea publică va avea loc în data de 12 martie 2020, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării acestui proiect […]

Comunicat de presa

Proiectul de buget al municipiului Marghita pentru anul 2020 a fost publicat pentru consultare Vineri 17.01.2020, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2020 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta […]

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 4 decembrie 2019 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Marghita. Dezbaterea publică va avea loc în data de 14 ianuarie 2020, ora […]

Anunț public privind organizarea sedinței de dezbatere publică

Primăria Municipiului Marghita vă invită să participați în data de 28.10.2019, ora 15, în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr. 1, la ședința de dezbatere publică a alternativei finale a planului și a raportului de mediu pentru: ″Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Marghita ″ , în vederea obținerii avizului de mediu.

Proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

Municipiul Marghita supune dezbaterii publice urmatorul proiect de hotarare. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada   23.08.2019–9.09.2019 la adresa de email:  [email protected] sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, camera 16

Comunicat de presa

Ref: Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2019 a fost publicat pentru consultare luni,  08.04. 2019, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2019 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.