PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2022

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2022 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea […]

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea documentatiei pentru Reactualizare si completare PUG Municipiul Marghita mun. Marghita si satele apartinatoare Chet si Ghenetea

Prin H.C.L. nr. 108/ 28.06.2021 a fost aprobata Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Marghita pentru perioada 2021-2027 prin care a fost stabilita nevoile majore ale localitatii astfel incat sa se realizeze o dezvoltare echilibrata si durabila a tuturor domeniilor de activitate in care administratia publica locala are atributii si responsabilitati pentru a asigura […]

Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor  în baza Legii nr.15 din 2003 , republicată, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Astăzi, 9 decembrie  2021 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor  în baza Legii nr.15 din 2003 , republicată, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personalăDezbaterea publică va avea loc în data de  10  ianuarie   2022, ora 16.00, în sala de ședințe a […]

A N U N T privind consultare publica a STUDIULUI DE OPORTUNITATE – PUZ Schimbare destinatie teren fostul IMU in Zona de agrement si baza sportiva

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal  pentru schimbare destinatie teren destinat zona de unitati de productie/ industriala ( fostul IMU ) in teren cu destinatie de agrement in vederea construiri unei baze de agrement, pe o parcela situata partea de est a mun. Marghita, pe o parcela situata pe strada Salcamului. Prin […]

Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi pentru anul 2022

Astăzi, 19 octombrie  2021 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor  pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi pentru anul 2022 Dezbaterea publică va avea loc în data de  2 decembrie 2021, ora […]

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 05 august 2021 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările și completările […]

“Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027”. Draftul strategiei finale este publicat în vederea consultării și transmiterii de observații

Primăria Municipiului Marghita implementează proiectul “Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Marghita” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, apel POCA/661/2/1. În cadrul acestui proiect, a fost demarată elaborarea “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027” a cărei draft final este publicat aici.  După studierea draftului, vă […]

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 27 aprilie 2021 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: însușirea variantei finale a proiectului de Stemă a municipiului Marghita, județul Bihor. Dezbaterea publică va avea loc în data de 3 iunie 2021, ora 17.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. […]

Sondaj de opinie privind însușirea variantei finale a proiectului de Stemă a municipiului Marghita, județul Bihor

Varianta 1 LEGENDA: Coroana murală cu cinci turnuri crenelate reprezintă rangul administrativ al localității, cel de municipiu Margareta reprezintă câmpurile de margarete despre care vechile legende spun că ar fi existat în locul unde astăzi se află Municipiul Marghita. Una din aceste legende susține faptul că numele orașului vine de la câmpurile cu margarete. Fântâna […]