Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din municipiul Marghita

Astăzi   9 mai 2022  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din municipiul Marghita. Dat fiind caracterul de excepţie , ca urmare a nevoii de adoptare si aplicare urgentă a acestui regulament de atestare a administratorilor , în temeiul art. 7 alin. (13)  din Legea […]

Anunț pentru dezbatere publică

Astăzi, 14  martie   2022  UAT   Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  Local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.   Dezbaterea publică va avea loc în data de  20 aprilie 2022, ora 15 .00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.  Cu […]

Anunț dezbatere publică

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul Taxe si impozite locale  aduce la cunoștință următoarele: proiectul pentru   aprobarea indexarii cu rata inflației, respectiv rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum […]

Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita

Astăzi  4 februarie 2022  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita  Dezbaterea publică va avea loc în data de  3 martie   2022  , ora 16.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.  Cu ocazia elaborării acestui […]

Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

Astăzi  4 februarie 2022  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita.  Dezbaterea publică va avea loc în data de  7 martie   2022  , ora 16.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.  Cu ocazia elaborării acestui proiect de […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2022

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2022 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea […]

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea documentatiei pentru Reactualizare si completare PUG Municipiul Marghita mun. Marghita si satele apartinatoare Chet si Ghenetea

Prin H.C.L. nr. 108/ 28.06.2021 a fost aprobata Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Marghita pentru perioada 2021-2027 prin care a fost stabilita nevoile majore ale localitatii astfel incat sa se realizeze o dezvoltare echilibrata si durabila a tuturor domeniilor de activitate in care administratia publica locala are atributii si responsabilitati pentru a asigura […]

Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor  în baza Legii nr.15 din 2003 , republicată, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Astăzi, 9 decembrie  2021 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor  în baza Legii nr.15 din 2003 , republicată, privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personalăDezbaterea publică va avea loc în data de  10  ianuarie   2022, ora 16.00, în sala de ședințe a […]

A N U N T privind consultare publica a STUDIULUI DE OPORTUNITATE – PUZ Schimbare destinatie teren fostul IMU in Zona de agrement si baza sportiva

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal  pentru schimbare destinatie teren destinat zona de unitati de productie/ industriala ( fostul IMU ) in teren cu destinatie de agrement in vederea construiri unei baze de agrement, pe o parcela situata partea de est a mun. Marghita, pe o parcela situata pe strada Salcamului. Prin […]

Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi pentru anul 2022

Astăzi, 19 octombrie  2021 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor  pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi pentru anul 2022 Dezbaterea publică va avea loc în data de  2 decembrie 2021, ora […]