DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE PANOURI PUBLICITARE ȘI RESPECTIV A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

Astăzi, 21.03.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire           Dezbaterea publică va avea loc în data de 20.04.2023 ora 16,00 , în sala de ședințe a […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZI, PENTRU ANUL 2024

 Astăzi, 07.03.2023  UAT Marghita anunţă DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU PROIECTUL  PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZI, PENTRU ANUL 2024, PE RAZA UAT MUNICIPIUL MARGHITA           Dezbaterea publică va avea loc în data de  20 aprilie 2023  ora 16,00 , în […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA ACTIVITĂȚII BAZINULUI DIDACTIC DE ÎNOT

  Astăzi, 27.02.2023 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul privind aprobarea regulamentului privind organizarea, funcționarea, întreținerea și exploatarea activității bazinului didactic de înot din municipiul Marghita Dezbaterea publică va avea loc în data de 30 martie ora 17,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării […]

REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ ȘI A PARCĂRILOR DE DOMICILIU

  Astăzi, 17.02.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul  privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor de domiciliu din Municipiul Marghita.   Dezbaterea publică va avea loc în data de  9 martie  2023 ora 17,00 , în sala de ședințe a Primăriei […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2023

                                                                                 In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2023 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.         In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta […]

APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU ANUL 2023

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU ANUL 2023             Astăzi, 14 noiembrie   2022  UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:     APROBAREA TAXELOR UTILIZATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII SUMELOR REPREZENTÂND IMPOZITELE LA VEHICULELE GRELE DE MARFĂ

Anunț dezbatere publică În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale , aduce la cunoştinţă publică:             – proiectul privind aprobarea indexării sumelor reprezentând impozitele la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri pe raza teritorial-administrativă a […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REALIZAREA, REPARTIZAREA, ÎNCHIRIEREA, EXPLOATAREA ȘI ADMINISTRAREA LOCUINȚELOR DIN FOND LOCATIV

ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ            Astăzi, 6 octombrie 2022  UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:  aprobarea regulamentului privind  realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor din fondul locativ al Municipiului Marghita în baza Legii locuinței nr. 114/1996 Dezbaterea publică va avea loc în […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL AUTOGĂRII MARGHITA

Anunț privind dezbaterea publică             Astăzi, 14 septembrie 2022 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al   autogării din Municipiul Marghita Dezbaterea publică va avea loc în data de   12 octombrie  2022 , ora   15 .00, în […]

Anunț privind dezbaterea publică privind aprobarea Regulamentului actualizat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza teritorială a UAT Municipiul Marghita

    Astăzi, 28 iulie  2022  UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Aprobarea Regulamentului  actualizat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza teritorială a UAT Municipiul Marghita     Dezbaterea publică va avea loc în data de 22  august 2022 , ora […]