TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE PE ANUL 2025

                        Astăzi, 11.03.2024  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind Proiectul de hotărâre pentru indexarea cu rata inflației de 10,4 % conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică,respectiv rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, care constă într-o anumită sumă în lei sau care […]

DEZBATERE PUBLICĂ REGULAMENTUL PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL

    Astăzi, 27.11.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică a proiectului  de hotărâre privind Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Marghita pentru activităţi nonprofit de interes local .          Dezbaterea publică va avea loc în data de  14 decembrie  2023  ora 15,00 , în sala de ședințe a Primăriei […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A IMOBILULUI ,,BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT”

    Astăzi, 27.11.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Marghita nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea  Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului “Bazin didactic de înot” precum și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității.     […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII SUMELOR REPREZENTÂND IMPOZITELE LA VEHICULELE GRELE DE MARFĂ

Anunț dezbatere publică                            În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale , aduce la cunoştinţă publică:             – proiectul privind privind aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL DE STABILIRE A PROCEDURII DE ADOPTARE ȘI ÎNCASARE A TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CARE BENEFICIAZĂ INDIVIDUAL DE PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE FĂRĂ CONTRACT

   Astăzi, 01.09.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare și încasare a taxei  de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul pe raza UAT Marghita   Dezbaterea publică va avea loc în data de 10 octombrie 2023 ora […]

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A IMOBILULUI ,,BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT”

Astăzi, 01 august 2023 UAT Marghita anunță dezbaterea publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului ,,Bazin didactic de înot” precum și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității. Dezbaterea publică va avea […]

REGULAMENTULUI PRIVIND OBLIGAŢIILE SI RESPONSABILITĂŢILE CARE REVIN INSTITUŢIILOR PUBLICE, AGENŢILOR ECONOMICI, CELORLALTE PERSOANE JURIDICE, PRECUM SI CETĂŢENILOR PENTRU BUNA GOSPODĂRIRE

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru regulamentul privind modificarea si completarea regulamentului privind obligaţiile si responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Marghita, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat iniţial prin HCL nr. 211/2021             […]

REGULAMENTULUI PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTAREA , DEPOZITAREA SI ELIBERAREA VEHICULELOR OPRITE SAU STAŢIONATE NEREGULAMENTAR, A VEHICULELOR EXPUSE LA VÂNZARE, FĂRĂ AUTORIZARE SI A VEHICULELOR  FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportarea , depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare, fără autorizare si a vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe domeniul public şi privat al Municipiului Marghita.           Dezbaterea publică va avea loc în data de  21 august  […]

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DIPLOMEI DE RECUNOŞTINŢĂ UNOR CETĂŢENI DIN MUNICIPIUL MARGHITA

Astăzi, 10.07.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru regulamentul privind acordarea Diplomei de recunoştinţă unor cetăţeni din Municipiul Marghita           Dezbaterea publică va avea loc în data de  21 august  2023  ora 14,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.                      Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere competenţele […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE PANOURI PUBLICITARE ȘI RESPECTIV A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

Astăzi, 21.03.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire           Dezbaterea publică va avea loc în data de 20.04.2023 ora 16,00 , în sala de ședințe a […]