Ordinea de zi pentru sedinta extraordinară a CLM din 08.03.2022, orele 13.00

Proiect de hotarâre    privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Marghita, județul Bihor, cu modificările solicitate de către Comisia Judeteană de Heraldică Bihor Initiator . primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 165/16.12.2015, cu modificarile si completările ulterioare, referitor la Regulamentul […]

Proiectul ordinii de zi a sedinței CLM din data de 27.01.2022

1.     Proiect de hotărâre   privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Municipiul Marghita şi  A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului  Bihor pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții   ”Bazin didactic de înot” din Municipiul Marghita Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți […]

Proiectul ordinii de zi a sedinței extraordinare a CLM din data de 11.01.2022

1. Proiect de hotărâre –  privind aprobarea „Planului de mobilitate urbană durabila pentru municipiul Marghita pe perioada 2021-2027”.                     Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii                     Raport de avizare: Comisia urbanism şi amenajarea teritoriului                                                   Comisia turism, agricultură, mediu 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Marghita în anul 2022                 Initiator […]

Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocată de îndată pentru 04.01.2022, orele 12.00

Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale inserate în art. 2 din HCL nr. 245 din 16.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi , prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare convocată pentru 23.12.2021, orele 10.00

Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale inserate în cuprinsul anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 01.11.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în Municipiul Marghita, județul Bihor” Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de hotărâre pentru […]

Proiect al Ordinii de zi a sedintei ordinare convocată pentru 16.12.2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare și completare a H.C.L. nr. 71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2022           Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii           Raport de avizare: Comisia de buget finante Proiect de hotărâre […]

Proiect al Ordinii de zi a ședintei ordinare convocată pentru 23 noiembrie 2021, orele 13,00

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc Balneomar SA Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII Raport de avizare: Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat,  Comisia juridică Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii APA CANAL NORD VEST SA . Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței ordinare convocată pentru 28.10.2021, orele 13,00

Raport de activitate al primarului municipiului Marghita după un an de mandat.  Prezintă: Marcel- Emil Sas- Adăscălitii, primarul municipiului Marghita Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public şi proprietatea publică  a municipiului Marghita în domeniul public şi proprietatea publică  a Judeţului Bihor-Consiliului Judeţan Bihor a terenului în suprafaţă de 3100 mp. în scopul realizării […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare convocată de îndată pentru 22.10.2021, orele 11.

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi de cofinanţare, rezultaţi în urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste Barcău, str. I.L.Caragiale, cuprins în finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 Initiator:primar Marcel Emil Sas-Adascalitii Raport de avizare: Comisia de administrare a […]