PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței ordinare a Consiliului Local Marghita din data de 14 ianuarie 2021, ora 13,00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Municipăiului Marghita  și al celorlalte instituții subordonate ca urmare a reorganizării activității instituției Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 17 decembrie 2020 orele 13,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Depunerea jurămintelor în urma validării mandatelor la consilierii locali supleanți Nagy Gabriella , Pop Gavril , Pop Dionisie. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 156  din 05.11.2020 privind modificarea H.C.L. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local. Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi 26 noiembrie 2020

1.     Prezentare proces verbal al adunării sătești din Ghenetea pentru alegerea delegatului sătesc din data de 15 noiembrie 2020 2.       Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de reducere cu 20 %, a impozitului anual pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice precum și scutirea de la plata taxei […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi, 5 noiembrie 2020

Depunerea juramântului supleantilor a caror mandate au fost validate prin Incheierea Judecatoreasca a Judecatoriei Marghita din 30.10.2020        2  Proiect de hotărâre privind  constatarea  încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului  Pop Raul  Cristian   si declararea vacant a locului acestuia                          Initiator primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII                          Raport de […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi , 10 septembrie 2020 orele 13,00

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2020       Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau                  Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliției Locale a aparatului de […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi , 23 iulie orele 13,00, Primaria Municipiului Marghita

1. Proiect de hotărâre  privind solicitarea preluării  din domeniul public al statului și administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Bihor în domeniul public al unității administrativ- teritoriale Marghita și administrarea Consiliului Local Marghita a doua imobile Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public […]