Proiect al Ordinii de zi a sedintei ordinare din 27.07.2021, orele 13.00

Analiza situaţiei economico – financiare a SC Parc Balneomar SA           Invitaţi : conducerea prezentă si conducerile anterioare ale SC  Parc Balneomar SA  Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a  municipiului Marghita         Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții         Raport de avizare: Comisia […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare de îndată din 9.07.2021

1.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită din proprietatea privată a municipiului Marghita a terenului ocupat de Biserica Romano –Catolică si aferent acesteia în suprafață de 1529 mp.  Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat   2. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către […]

Ordinea de zi a sedinței ordinare din 28.06. 2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Marghita, județul Bihor Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament  de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Marghita, județul Bihor Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de […]

Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare deîndată din 09.06.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 105380 și 105376 înscrise în C.F. nr. 105380 și 105376 – Marghita, situate în str. Eroilor, municipiul Marghita. Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

Proiectul Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25.05.2021

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021 Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 31.03.2021 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale […]

Proiect al Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14.05.2021

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al Romaniei si al contractelor/acordurilor  cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, la nivelul municipiului Marghita                   Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii                   […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de vineri, 23 aprilie 2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind schimbarea reprezentantului legal al Municipiului Marghita în cadrul proiectului de finanțare cu titlul „Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în Marghita și în satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul Bihor”  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de 12 aprilie 2021 orele 16:00

1. Proiect de hotărâre privind privind modificarea planului tarifar pentru persoanele fizice din Zona 5 urban, respectiv Municipiul Marghita prin aprobarea tarifului serviciului de salubritate în lei/persoană/lună aplicat de către SC Ave Bihor S.R.L. Inițiator primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului     public și     privat 2. Proiect de […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de miercuri, 31 martie 2021 orele 13.00

Depunerea jurământului în urma validării mandatului prin Incheierea civila a Judecatoriei Marghita  pentru  consilierul local supleant  pe listele PSD, doamna Szujogan Cornelia Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat […]