Proiect al Ordinii de zi a ședintei ordinare convocată pentru 23 noiembrie 2021, orele 13,00

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc Balneomar SA Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII Raport de avizare: Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat,  Comisia juridică Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii APA CANAL NORD VEST SA . Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței ordinare convocată pentru 28.10.2021, orele 13,00

Raport de activitate al primarului municipiului Marghita după un an de mandat.  Prezintă: Marcel- Emil Sas- Adăscălitii, primarul municipiului Marghita Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public şi proprietatea publică  a municipiului Marghita în domeniul public şi proprietatea publică  a Judeţului Bihor-Consiliului Judeţan Bihor a terenului în suprafaţă de 3100 mp. în scopul realizării […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare convocată de îndată pentru 22.10.2021, orele 11.

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi de cofinanţare, rezultaţi în urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste Barcău, str. I.L.Caragiale, cuprins în finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 Initiator:primar Marcel Emil Sas-Adascalitii Raport de avizare: Comisia de administrare a […]

Proiect al Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocată de indată pentru 15.09.2021

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021 Initiator: primar Marcel Emil Sas-Adascalitii Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare si a domeniului public si privat Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambrusabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar […]

Proiect al Ordinii de zi a sedinței ordinare din 31.08.2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în scopul dezvoltării  rețelei de parcuri industriale  în județul Bihor Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de administrare asupra obiectivului de investitie ”Statie  de […]

Proiect al Ordinii de zi a sedintei ordinare din 27.07.2021, orele 13.00

Analiza situaţiei economico – financiare a SC Parc Balneomar SA           Invitaţi : conducerea prezentă si conducerile anterioare ale SC  Parc Balneomar SA  Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a  municipiului Marghita         Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții         Raport de avizare: Comisia […]