Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 14.09.2022

 Proiectul Ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocata pentru data de 14 septembrie 2022, orele 13:00       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Municipiului Marghita pe anul 2022          Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII          Raport de avizare: Comisia de […]

Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 28 iulie 2022 , orele 13:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. 3, ap. 11, identificat prin CF nr. 100733-C1-U11, cu o suprafață construită desfășurată de 55,72 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 15,06 mp, către chiriașul Șanta Bogdan-Cristian, […]

Proiect al Ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată pentru 15.07.2022

1.Proiect de hotărâre. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2022 Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii Raport de avizare: Comisia buget finanțe și  administrare a domeniului   public și privat 2.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren, situat în extravilanul […]

Proiect al Ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată pentru 08.07.2022, ora 10,00

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor  cu nr. cadastrale 102415, 102440, 104028, 105715, 105716 – Marghita, înscrise  în C.F. nr. 102415, 102440, 104028, 105715, 105716 – Marghita,  situate în extravilanul municipiului Marghita Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascaliții Raport de avizare: Comisia de administrarea domeniului public si […]

Ordinea de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 23.06.2022

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2022 Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscălitii Raport de avizare: Comisia de buget finante Proiect de hotărâre pentru aprobarea denunțării unilaterale, pentru interes local, începând cu data de 01.07.2022, a Contractului de concesiune directă nr.1386/20.03.2006 încheiat între Municipiul […]

Ordine de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată din 10.06.2022

Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita           Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget-finanţe Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii proiectului “Construirea de locuințe pentru tineri” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență […]

Ordine de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 31.05.2022

Proiect de hotărâre pentru aprobarea denunțării unilaterale, pentru interes local, începând cu data de 02.06.2022, a Contractului de concesiune directă nr.1386/20.03.2006 încheiat între Municipiul Marghita și Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad. Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante Proiect de hotărâre […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței CLM din 26.05.2022

Proiect de hotarare pentru aprobare depunerii  proiectului  “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în Municipiul Marghita – ITS și/ sau alte infrastructuri TIC” Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASASCALITII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat Materiale ședință

Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinara din data de 13.05.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției intitulate „ Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană- PUG respectiv PUZ în Municipiul Marghita, judetul Bihor Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii Raport de avizare: Comisia de urbansim si amenajarea teritoriului 2. Proiect de […]

Ordinea de zi pentru sedinta ordinară din 28 aprilie 2022

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2022  Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum […]