Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinara din data de 13.05.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției intitulate „ Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană- PUG respectiv PUZ în Municipiul Marghita, judetul Bihor Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii Raport de avizare: Comisia de urbansim si amenajarea teritoriului 2. Proiect de […]

Ordinea de zi pentru sedinta ordinară din 28 aprilie 2022

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2022  Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum […]

Ordine de zi pentru sedinta extraordinară convocată de îndată din 21 .04.2022, orele 15.00

1.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul: „Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în localitatea  Chet şi  Ghenetea și în municipiul  Marghita, judeţul Bihor” Initiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat Materiale sedinta

Ordine de zi pentru şedinţa extraordinară din data de 14.04.2022, orele 10.00

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2022 Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul […]

Ordine de zi pentru sedinta ordinară din 24.03.2022, orele 13.00

 Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Marghita  pe anul 2020 Prezintă:  primarul municipiului Marghita , dl Marcel Emil SAS ADASCALITII Proiect de hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2022 Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea […]

Ordinea de zi pentru sedinta extraordinară a CLM din 08.03.2022, orele 13.00

Proiect de hotarâre    privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Marghita, județul Bihor, cu modificările solicitate de către Comisia Judeteană de Heraldică Bihor Initiator . primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 165/16.12.2015, cu modificarile si completările ulterioare, referitor la Regulamentul […]

Proiectul ordinii de zi a sedinței CLM din data de 27.01.2022

1.     Proiect de hotărâre   privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Municipiul Marghita şi  A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului  Bihor pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții   ”Bazin didactic de înot” din Municipiul Marghita Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii Raport de avizare: Comisia juridică Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți […]

Proiectul ordinii de zi a sedinței extraordinare a CLM din data de 11.01.2022

1. Proiect de hotărâre –  privind aprobarea „Planului de mobilitate urbană durabila pentru municipiul Marghita pe perioada 2021-2027”.                     Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii                     Raport de avizare: Comisia urbanism şi amenajarea teritoriului                                                   Comisia turism, agricultură, mediu 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Marghita în anul 2022                 Initiator […]

Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocată de îndată pentru 04.01.2022, orele 12.00

Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale inserate în art. 2 din HCL nr. 245 din 16.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi , prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de […]