Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de vineri, 23 aprilie 2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind schimbarea reprezentantului legal al Municipiului Marghita în cadrul proiectului de finanțare cu titlul „Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în Marghita și în satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul Bihor”  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de 12 aprilie 2021 orele 16:00

1. Proiect de hotărâre privind privind modificarea planului tarifar pentru persoanele fizice din Zona 5 urban, respectiv Municipiul Marghita prin aprobarea tarifului serviciului de salubritate în lei/persoană/lună aplicat de către SC Ave Bihor S.R.L. Inițiator primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului     public și     privat 2. Proiect de […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de miercuri, 31 martie 2021 orele 13.00

Depunerea jurământului în urma validării mandatului prin Incheierea civila a Judecatoriei Marghita  pentru  consilierul local supleant  pe listele PSD, doamna Szujogan Cornelia Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat […]

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi, 18 februarie 2021 orele 13.00, Primaria Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în consiliul de administrație al Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea”Marghita Inițiator primar: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de Buget finanțe și administrare a domeniului  public și privat ; Comisia Juridică Proiect de hotărâre privind   desemnarea consilierilor locali în Comisia de siguranță a Circulației Rutiere și Pietonale Inițiator […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței ordinare a Consiliului Local Marghita din data de 14 ianuarie 2021, ora 13,00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Municipăiului Marghita  și al celorlalte instituții subordonate ca urmare a reorganizării activității instituției Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 17 decembrie 2020 orele 13,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Depunerea jurămintelor în urma validării mandatelor la consilierii locali supleanți Nagy Gabriella , Pop Gavril , Pop Dionisie. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 156  din 05.11.2020 privind modificarea H.C.L. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local. Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si […]