Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție- consilier achiziții publice, organizat în cadrul Municipiului Marghita, în urma contestației

Având în vedere prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului, în urma contestației: