Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de medic stomatolog la compartimentul asistență medicală stomatologică în unitățile de învățământ, în urma selectării dosarelor de înscriere

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de medic stomatolog la compartimentul asistență medicală stomatologică în unitățile de învățământ, în urma selectării dosarelor de înscriere     Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, […]

ANUNȚ DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

        Municipiul Marghita organizează, în conformitate cu dispoziţiile art.41 alin.(4), art.41^1, art.44, art.45 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 29.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului achiziții publice – Direcția tehnică

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 29.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului achiziții publice – Direcția tehnică     Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu […]

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 26.08.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului juridic

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 26.08.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului juridic        Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, […]

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 26.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului juridic

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 26.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului juridic        Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu […]

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 25.08.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad I, Serviciul administrare ștrand, parcări din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 25.08.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad I, Serviciul administrare ștrand, parcări din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita        Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul […]

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 25.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad I, Serviciul administrare ștrand, parcări din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 25.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad I, Serviciul administrare ștrand, parcări din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita        Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică       Având în vedere prevederile art. 618 alin. […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment administrarea patrimoniului, transport public local, relații cu AP

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment administrarea patrimoniului, transport public local, relații cu AP     Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările […]

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 18.08.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 18.08.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică         Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) […]