ANUNȚ CONCURS – Inspector clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

Rezultate selecție dosare Model formular de înscriere Model adeverință de vechime              Având în vedere prevederile art. 466 alin. (2), lit. (a), din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul […]

ANUNȚ CONCURS – Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale

Rezultatul probei interviului Rezultatele proba scrisă Barem de corectare Rezultatele selecției dosarelor Model formular de înscriere Model adeverință de vechime         Având în vedere prevederile art. 466 alin. (2), lit. (a), din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului […]

ANUNT CONCURS REFERENT SALVAMAR

               În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile alin. (1) lit.b) și alin. (2) lit. a) al art. VII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, […]

ANUNT CONCURS REFERENT SALVAMAR

Nr. 2232 din 29.02.2024   ANUNȚ                 În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile alin. (1) lit.b) și alin. (2) lit. a) al art. VII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în […]

ANUNT CONCURS – MEDIC DENTIST

Având în vedere: prevederile art.IV alin.(1) lit.b) și alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; în conformitate cu Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, […]

ANUNT CONCURS – Director executiv adjunct, grad II

Rezultate selecției dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviului Rezultatul final       Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și ale […]

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă […]

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post contractual vacant de asistent medical

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post contractual vacant de asistent medical nivelul studiilor PL, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ. Condiții generale de participare la concurs: Poate ocupa un […]

ANUNT – POTRIVIT PREVEDERILOR ORDONANTEI NR.34/2023 PRIVIND UNELE MASURI FISCAL-BUGETARE

    Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 / 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 415 din 15 mai 2023, potrivit căruia în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se suspendă ocuparea prin […]

ANUNT CONCURS – Director executiv, grad II, Compartiment Direcția de asistență socială

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea […]