Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 04.01.2022- proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: Nr. crt. Numărul de înregistrare […]

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 04.01.2022 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice din cadrul Direcţiei Tehnice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit […]

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante organizat în data de 06.01.2022 în cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecțieii dosarelor de înscriere: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data […]

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante organizat în data de 04.01.2022 în cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecțieii dosarelor de înscriere: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 17.12.2021 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: Nr. crt. Numărul […]

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 17.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului: Nr. […]

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data 17.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit […]

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, proba scrisă – 17.12.2021

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecțieii dosarelor de înscriere: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data […]

ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, județul Bihor organizează concurs de […]

ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legiinr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, jud. Bihor organizează concurs de recrutare […]