ANUNȚ

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, […]

Concurs

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita […]

Concurs pentru ocuparea a funcției de bibliotecar la Biblioteca ”Ioan Munteanu” Marghita

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2022 – proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Compartiment achiziții publice din cadrul Direcţiei Tehnice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: Nr. crt. Numărul […]

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2022 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului: Nr. crt. […]

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2022 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Compartiment achiziții publice din cadrul Direcţiei Tehnice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit […]

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante organizat în data de 12.05.2022 în cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecțieii dosarelor de înscriere: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 20.04.2022 – proba scrisă și 27.04.2022  – interviu  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III, muncitor calificat-zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 12.04.2022 – proba scrisă și 19.04.2022 – proba interviu pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de referent M, treapta IA în cadrul compartimentului Casa de Cultură

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările […]