A N U N Ţ

În temeiul prevederilor art.618 alin.(23), art.477, art.480 și art.481 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita cu sediul în Marghita, strada Republicii nr.1, județul Bihor organizează examen de promovare în clasă  a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, care au dobândit, ulterior […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 23.08.2021- proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: Nr. crt. Numărul […]

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 23.08.2021 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în perioada 11.08.2021-proba scisă și 17.08.2021-interviu pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de director al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările […]

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 10.08.2021 – proba scrisă și 16.08.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent coordonator în cadrul compartimentului Casa de cultură

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările […]

Rezultatul probei de interviu la concursul organizat în perioada 11.08.2021-proba scisă și 17.08.2021-interviu pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de director al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, […]

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante organizat în data de 23.08.2021 în cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în urma selecției dosarelor depuse de candidați la concursul de recrutare penru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Municipiului Marghita, comisia de concurs numită prin […]

Rezultatul probei de interviu la concursul organizat în perioada 10 august 2021-proba scrisă și 16 august 2021-interviu pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent coordonator în cadrul compartimentului Casa de Cultură

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, […]

Rezultatul probei scrise La concursul organizat în data de 11.08.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de director al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, […]

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10.08.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent coordonator în cadrul compartimentului Casa de cultură

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, […]