Situaţia plăţilor (execuţia bugetară)

2021 Executie 31.01.2021 Executie  28.02.2021 Executie 31.03.2021 Executie 30.04.2021 executie 31.05.2021   2020 Executie 31.01.20 Executie 29.02.20 Executie 31.03.20 Executie 30.04.20 Executie 31.05.20 executie 30.06.20 Executie 31.07.20 EXECUTIE 31.08.20 executie 30.09.2020 executie 31.10.2020- municipiu executie agregata 31.10.2020 executie bugetara 30.11.2020 executie 31.12.2020 municipiu     2019 executie 31.01.19 executie 28.02.2019 executie 31.03.2019 executie 30.04.2019 Executie […]

Bilanţuri contabile

bilant-31.12.2016 bilant-31.03.2017 bilant-31.12.2018 bilant 31.12.2019 BILANT 31.03.2020 Bilant 30.06.2020 bilant 30.09.2020 bilant 31.12.2020 bilant 31.03.2021 bilant 30.06.2021      

Buget 2017

Buget local 2017 total Buget local 2017 sectiunea functionare Buget autofinantate 2017 sectiunea dezvoltare Buget activitati autofinantate 2017 sectiunea functionare Buget 2017 fonduri nerambursabile total Buget 2017 activitati autofinantate total Buget Local 2017 sectiunea dezvoltare

Buget rectificat la 28.07.2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SECTIUNEA DEZVOLTARE Programul anual de investitii

Dare de seama trim.1 2016

Plati fonduri nerambursabile Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Bilant CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Dare de seama 2015

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2015 BILANT 31.12.2015 SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2015

BUGET 2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE