Buget 2021

buget local buget local sectiunea dezvoltare buget local sectiunea functionare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea functionare Rectificare 1 buget local buget local sectiunea dezvoltare buget local sect dezvoltare buget autofinantat buget autofinantat sect dezvoltare buget autofinantat sect funct Rectificare 2 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2021 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea […]

Dare de seama 2020

31.03.2020 BILANT 31.03.2020 Cont de rezultat patrimonial 31.03.2020CONT DE EXECUTIE BUGET AUTOFINANTAT 31.03.2020 plati CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL 31.03.2020 venit CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL 31.03.2020 plati CONT DE EXECUTIE BUGET AUTOFINANTAT 31.03.2020 venit 30.06.2020 Bilant 30 06 2020 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice 30 06 2020 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30 06 […]

Buget 2020

Buget local total sectiunea dezvoltare buget local sectiunea functionare buget local Buget autofinantat total sectiunea functionare buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinanatat Rectificare 1 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea functionare Rectificare 2     buget local     buget local sectiunea functionare     […]

Dare de seama 2019

Bilant 31.12.2019 Cont executie bugetara, autofinantat la 31.12.2019 Cont executie bugetara buget local 31.12.2019 BILANT SI CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.03.2019 CONTUL DE EXECUTIE -VENITURI BUGET LOCAL LA 31.03.2019 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.03.2019 CONTUL DE EXECUTIE -CHELTUIELI BUGET LOCAL LA 31.03.2019

Buget 2019

Buget initial 2019 Rectificare 1 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare Rectificare 2 buget local

Dare de seama 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Dare de seama 2018

sectiunea functionare venituri buget autofin sectiunea functionare plati buget local

Buget 2018

Buget rectificare 2018 Buget rectificare 2018 Buget initial 2018 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021 […]