BUGET 2023

BUGET INIȚIAL Buget inițial 2023 RECTIFICARE 1 Buget local Buget local secțiunea funcționare Buget local secțiunea dezvoltare Buget din fonduri nerambursabile Buget credite Buget autofinanțat Buget autofinanțat sectiunea dezvoltare Buget autofinantat secțiunea funcționare RECTIFICARE 2 Buget local Buget local secțiunea funcționare Buget local secțiunea dezvoltare Buget autofinanțat Buget autofinanțat sectiunea dezvoltare Buget autofinantat secțiunea funcționare […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2023

                                                                                 In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2023 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.         In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta […]

Dare de seamă 2022

31.03.2022  functionare venit 10 activitati finantate din venituri proprii 31,03,2022 functionare plati 10 activitati finantate din venituri proprii 31,03,2022 functionare plati 02 buget local 31,03,2022 funct venit 02 BUGET LOCAL VENITURI FUNCTIONARE 31,03,2021 ct de rez patrim-31.03.2022 bilant-31.03.2022 plati 07 din credit 31,03,2022 (2) plati 08 fonduri norvegiene 31,03,2022 plati 10 activitati finantate din venituri […]

Dare de seama 2021

31.12.2021 venit buget local venit buget autofinantat plati buget local plati autofinantate cont de rezultat patrimonial bilant funct venit BUGET LOCAL funct venit BUGET AUTOFINANTAT funct plati BUGET LOCAL funct plati BUGET AUTOFINANTAT dezv venit BUGET AUTOFINANTAT dezv plati BUGET LOCAL plati BUGET DE GRANTURI (2) dezv plati BUGET AUTOFINANTAT plati BUGET DE GRANTURI (1) […]

Buget 2022

buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget din fonduri nerambursabile buget credite buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sect functionare buget local Rectificare 1 dezv 10_2 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea functionare buget autofinantat sectiunea dezvoltare Rectificare 2 buget […]

Buget 2021

buget local buget local sectiunea dezvoltare buget local sectiunea functionare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea functionare Rectificare 1 buget local buget local sectiunea dezvoltare buget local sect dezvoltare buget autofinantat buget autofinantat sect dezvoltare buget autofinantat sect funct Rectificare 2 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2021 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea […]

Dare de seama 2020

31.03.2020 BILANT 31.03.2020 Cont de rezultat patrimonial 31.03.2020CONT DE EXECUTIE BUGET AUTOFINANTAT 31.03.2020 plati CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL 31.03.2020 venit CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL 31.03.2020 plati CONT DE EXECUTIE BUGET AUTOFINANTAT 31.03.2020 venit 30.06.2020 Bilant 30 06 2020 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice 30 06 2020 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30 06 […]

Buget 2020

Buget local total sectiunea dezvoltare buget local sectiunea functionare buget local Buget autofinantat total sectiunea functionare buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinanatat Rectificare 1 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea functionare Rectificare 2     buget local     buget local sectiunea functionare     […]

Dare de seama 2019

Bilant 31.12.2019 Cont executie bugetara, autofinantat la 31.12.2019 Cont executie bugetara buget local 31.12.2019 BILANT SI CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.03.2019 CONTUL DE EXECUTIE -VENITURI BUGET LOCAL LA 31.03.2019 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.03.2019 CONTUL DE EXECUTIE -CHELTUIELI BUGET LOCAL LA 31.03.2019