COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Rolul si atributiile compartimentului de audit public intern din cadrul Municipiului Marghita In cadrul Municipiului Marghita, compartåçimentul de audit public intern functioneaza si este organizat in conformitate cu preåvederile Legii 672/2002 privind auditul public intern, precum si cu OMFP nr.38/2003pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
Compartimentul de audit public intern functioneaza […]