ANUNȚ ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Municipiul Marghita, prin Compartimentul administrarea patrimoniu, transport public local, relații cu Asociațiile de proprietari, anunță lista (click aici) persoanelor fizice atestate ca administratori de condominii, în baza Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor .  Lista va fi actualizată periodic!

ANUNȚ

În atenția persoanelor fizice care doresc să obțină ATESTATUL privind calitatea de Administrator de condominii  Municipiul Marghita anunță preluarea cererilor în vederea atestării persoanelor fizice ca administrator de condominii, în baza Legii nr.196/2018. Atestarea se va face conform regulamentului privind aprobarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii, aprobat prin HCL nr. 110/31.05.2022. În vederea obținerii […]